Unit 1.1

Esamojo Atliktinio Laiko (Present Perfect) Klausiamoji Forma


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Esamasis atliktinis laikas (Present Perfect) yra naudojamas išreikšti užbaigtus praeities įvykius, kurių pasekmės jaučiamos dabartyje.

Šio laiko klausiamosios formos [interrogative form] veiksmažodis naudojamas klausimams užduoti.

Esamojo atliktinio laiko (Present Perfect) klausiamoji forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Have + subject + past participle + …?

 • Have/has: vienaskaitos trečiasis asmuo keičiamas iš have į has;
 • Taisyklingi būtojo laiko dalyviai formuojami pridedant galūnę -d ar -ed prie pagrindinės veiksmažodžio formos;
 • Netaisyklingų būtojo laiko dalyvių formas turime išmokti atmintinai.
Have Subject Past Participle Question
Mark
Have I/you worked ?
Has he/she/it worked ?
Have we/you/they worked ?

{Kad išmoktume netaisyklingas veiksmažodžių formas, žvilgtelkime į temą Būtojo Laiko Dalyviai}.

Example

Praeities veiksmai, kurių pasekmės jaučiamos dabartyje

 • Have I been lucky?
 • Has he been born?
 • Have we had the same experience?

Užbaigti/pasibaigę veiksmai, kurie vis dar yra susiję su dabartimi

 • Have I talked to her four times?
 • Has she visited this castle?
 • Have they travelled without their computer?

Use

Klausiamoji esamojo atliktinio laiko (present perfect) forma yra naudojama paklausti apie:

 1. Praeities veiksmus, kurių pasekmės jaučiamos dabartyje;
 2. Užbaigtus veiksmus, kurie vis dar yra susiję su dabartimi.

Summary

Esamojo atliktinio laiko [present perfect] klausiamąją formą [interrogative form] naudojame užduoti klausimams apie praeities veiksmus, susijusius su dabartimi ir kurių pasekmės vis dar jaučiamos šnekamuoju momentu.

Kai naudojame esamojo atliktinio laiko (Present Perfect) klausiamąją formą, sakinį pradedame veiksmažodžiu have, kurį vėliau seka veiksnys ir būtojo laiko dalyvis [past participle] (sakinys baigiamas klaustuko ženklu). Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame has.

PASTABA: Būtojo laiko dalyvis yra dažniausiai naudojamas atliktiniuose (perfect) laikuose ir nurodo praeityje įvykdytus veiksmus. Jie formuojami pridedant galūnę -d ar -ed prie pagrindinės veiksmažodžio formos. Tuo tarpu netaisyklingi veiksmažodžiai turi formas, kurias turime išmokti atmintinai.

Pavyzdžiui:
— “Has she worked on an important project this morning?” = Naudojame esamąjį atliktinį laiką (Present Perfect), nes praeities veiksmo pasekmės vis dar jaučiamos dabartyje.
♦ “Did she work on an important project yesterday?” = Naudojame parastąjį būtąjį laiką (Past Simple), kadangi kalbame apie veiksmą, įvykusį praeityje, tačiau jo pasekmių dabartyje neišskiriame.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkimeį {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

 

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License