Unit 1.1

Present Perfect Klausiamoji Forma

Tenses

Present perfect laikas yra vartojamas, kalbant apie užbaigtus praeities įvykius, kurių pasekmės turi įtakos dabarčiai.

Klausiamoji forma skirta klausimams užduoti.

Present perfect, klausiamojoje formoje, laikosi šios struktūros:
Have + subject + past participle + …?

 • To Have vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš have į has;
 • Taisyklingi būtojo laiko dalyviai sudaromi pridedant -d ar -ed, prie pagrindinės veiksmažodžio formos. Netaisyklingi būtojo laiko dalyviai turi būti išmokti mintinai.
HaveSubjectPast ParticipleQuestion
Mark
HaveI/youworked?
Hashe/she/itworked?
Havewe/you/theyworked?
 1. Praeities situacijos, kurių pasekmės jaučiamos dabartyje
  • Have I lost my car keys?
  • Has he put on weight?
  • Have we finished our homework?
 2. Praeityje pasibaigę veiksmai, susiję su gyvenimo patirtimi iki šiol.
  • Have I talked to her four times?
  • Has she visited this castle?
  • Have they travelled without their computer?

Mes vartojame present perfect, klausiamojoje formoje, paklausti apie:

 1. Praeities situacijas, kurių pasekmės jaučiamos dabartyje;
 2. Praeityje pasibaigusius veiksmus, susijusius su gyvenimo patirtimi iki šiol.

Vartojame present perfect, klausiamojoje formoje, paklausti apie praeities įvykius, kurie susiję su dabartimi, o jų pasekmės yra jaučiamos.

Struktūra:
Have + subject + past participle + …? (has vienaskaitos trečiam asmeniui)

Pavyzdžiai:
— “Has it rained the whole morning?” = Vartojame present perfect, nes šis veiksmas įvyko praeityje, bet jis vis dar turi poveikį dabarčiai. Pavyzdžiui, kad gatvės yra vis dar šlapios nuo lietaus.
♦ “Did it rain the whole morning?” = Vartojame būtąjį laiką [past simple], kadangi kalbame apie veiksmą, kuris įvyko praeityje, tačiau mes nepabrėžiame jo pasekmių dabartyje.

NOTE: Būtojo laiko dalyvis [past participle] yra dažniausiai naudojamas vartojant perfect laikus ir jis nurodo praeitį ar užbaigtus veiksmus. Jis sudaromas prie taisyklingo veiksmažodžio šaknies pridedant galūnę -d arba -ed, tuo tarpu netaisyklingi veiksmažodžiai turi skirtingas formas, kurias reikia išmokti mintinai.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

 

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book