Unit 4.2

Šalutiniai Laiko Sakiniai

Complex Clauses

Šalutiniai sakiniai [temporal clauses] yra sudaromi iš dviejų dalių: nepriklausomo ir priklausomo sakinio, sujungtų jungtukais. Jungtukai nurodo konkretų laiką.

Šalutinis sakinys gali būti sudaromas dvejais būdais, kurie skiriasi žodžių tvarka, tačiau pagrindinė mintis išlieka tokia pati.

 • Connector + clause + , + clause
 • Clause + connector + clause

Sąlygos yra sudaromos su subjektu + veiksmažodžiu. Jungtukai yra šie: beforeafterwhen ir while.

 • Before
  • Before I go to work, I drink coffee.
   I drink a coffee before I go to work.
  • Before it starts raining, we should leave.
   We should leave before it starts raining.
 • After
  • After you fainted, the ambulance came.
   The ambulance came after you fainted.
  • After we got to know her, we realized she was selfish.
   We realized she was selfish after we got to know her.
 • When
  • When she had a disease, she felt bad.
   She felt bad when she had a disease.
  • When they were sleeping, the light was on.
   The light was on when they were sleeping.
 • While
  • While you were reading, they had some coffee.
   They had some coffee while you were reading.
  • While he is doing the exercise, he feels good.
   He feels good while he is doing the exercise.

Vartojame šalutinius sakinius sudarinėdami sudėtingesnius sakinius ir nustatydami konkretų įvykio laiką arba laikotarpį. Šalutinis sakinys suteikia sakiniams prasmę dėl žemiau išvardintų jungtukų:

 • Before (ankstesnis įvykis);
 • After (vėlesnis įvykis);
 • When (konkretus momentas);
 • While (tuo pat metu su kitu įvykiu).

Vartojame šalutinius sakinius [temporal clauses] sudarinėdami sudėtingesnius sakinius ir nustatydami konkretų įvykio laiką arba laikotarpį. Šie sakiniai yra sudaromi iš dviejų dalių: nepriklausomo ir priklausomo sakinio, kuriuos jungia vienas iš jungtukų.

Jungtukai yra šie: beforeafterwhen ir while.

Struktūros:
Connector + clause + , + clause
Clause + connector + clause

Pavyzdžiai:
— Before you cook dinner, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower before you cook dinner.” = Pirma nusiprausiu, o tada pavakarieniausiu.
— After you cook dinner, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower after you cook dinner.” = Pirma pavakarieniausiu, o tada nusiprausiu.
— When the dinner is ready, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower when the dinner is ready.” = Prausimasis yra antras veiksmas, kuris įvyks konkrečiu momentu.
— While you cook dinner, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower while you cook dinner.” = Du įvykiai, kurie vyksta tuo pačiu metu.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

 

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book