Unit 4.2

Šalutiniai Laiko Aplinkybės Sakiniai


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Šalutiniai laiko aplinkybės sakiniai [temporal subordinate clauses] yra prieveiksminių sakinių sudėtinė dalis. Jie sudaryti iš nepriklausomų ir priklausomų sakinių, sujungtų jungtukais. Šie jungtukai nurodo tam tikrą, konkretų veiksmo laiką.

Form

Šalutiniai laiko aplinkybės sakiniai gali būti sudaromi dviem būdais. Šiose struktūrose skiriasi žodžių tvarka, tačiau reikšmė nepakinta.

 • Connector + clause + , + clause
 • Clause + connector + clause

Tokie sakiniai yra sudaromi veiksnys (subjektas) + veiksmažodis. Pagrindiniai jungtukai yra šie: before, after, when ir while.

Example

After

 • After you fainted, the ambulance came.
 • The ambulance came after you fainted.
 • After we saw her, we realised she had short hair.
 • We realised she had short hair after we saw her.

Before

 • Before I go to work, I straighten my hair.
 • I straighten my hair before I go to work.
 • Before it starts raining, we should leave.
 • We should leave before it starts raining.

When

 • When she had a disease, she felt bad.
 • She felt bad when she had a disease.
 • When they were sleeping, the light was on.
 • The light was on when they were sleeping.

While

 • While you were reading, they had some coffee.
 • They had some coffee while you were reading.
 • While he is doing the exercise, he feels good.
 • He feels good while he is doing the exercise.

Use

Šalutinius laiko aplinkybės sakinius naudojame formuojant sudėtinius sakinius, nurodydami veiksmo atlikimo laiką tam tikru laikotarpiu.

Šio tipo sakiniai sudaromi naudojant šiuos jungtukus:

 • After (vėlesnis veiksmas = po, vėliau);
 • Before (ankstesnis veiksmas = prieš, anksčiau);
 • When (tam tikru momentu = kada, kai);
 • While (tuo pat metu, kai atliekamas ir kitas veiksmas = tuo tarpu).

Summary

Šalutinius laiko aplinkybės sakinius naudojame formuojant sudėtinius sakinius, nurodydami veiksmo atlikimo laiką tam tikru laikotarpiu. Jie dažniausiai sudaromi iš dviejų dalių: nepriklausomų ir priklausomų sakinių, sujungtų jungtukais.

Šie jungtukai yra: before, after, when ir while.

Tokius sakinius pradedame jungtuku, kurį seka pirmoji sakinio dalis, kalbelio ženklas ir po to kita, antroji, sakinio dalis. Žinoma, nebūtina sakinį pradėti jungtuku. Tokiu atveju pirmoji sakinio dalį seka jungtukas ir likusi sakinio dalis (tuomet nenaudojame kablelio ženklo).

Pavyzdžiai:
— Before you cook dinner, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower before you cook dinner.” = Maudymasis duše (shower) yra pirmasis veiksmas, kuris įvyks, ir vakarieniavimas (dinner) – antrasis.
— After you cook dinner, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower after you cook dinner.” = Vakarieniavimas (dinner) yra pirmasis veiksmas, kuris įvyks, ir maudymasis duše (shower) – antrasis.
— When the dinner is ready, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower when the dinner is ready.” = Maudymasis duše (shower) yra antrasis veikmas, kuris įvyks tam tikru metu.
— While you cook dinner, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower while you cook dinner.” = Du veiksmai, vykstantys tuo pačiu metu.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama sakiniuose.

 

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License