Unit 3.2

Būtojo Tęstinio Laiko Neigiama Forma

Tenses

Būtasis tęstinis laikas [past continuous] vartojamas išreikšti veiksmus, kurie įvyko tam tikru momentu praeityje ir buvo vykdomi bet kuriuo momentu tam tikru laikotarpiu.

Neigiamoje formoje, veiksmažodis paneigia, kad kažkas vyko tam tikru momentu praeityje.

Būtasis tęstinis laikas, neigiamoje formoje, laikosi šios struktūros:
Subject + was/were + not + [verb + -ing] + …

 • Was/were: veiksmažodžio to be būtojo laiko forma;
 • Neigiamos formos trumpa forma yra tokia pati, kaip ir būtojo laiko to be trumpa forma: I wasn’t – you weren’t – he wasn’t…
Subjectwas/were + notVerb + -ing
Iwas notworking
Youwere notworking
He/She/Itwas notworking
We/You/Theywere notworking
 1. Ilgesnis veiksmas, kurį nutraukė trumpesnis
  • I wasn’t running in the park when you sent me that message.
  • She wasn’t doing sport when I called her.
  • They weren’t watching TV when she got back from work.
 2. Įvykiai, įvykę tiksliu laiku praeityje
  • I wasn’t running in the park at 9 o’clock.
  • She wasn’t doing sport when I called her at 11:45.
  • They weren’t watching TV when she returned from work at 7 o’ clock.
 3. Nepertraukiamas veiksmas, kuris truko tam tikrą laiką
  • I wasn’t running.
  • He wasn’t crossing the road.
  • We weren’t watching TV during our break.
 4. Veiksmas praeityje, kuris truko apibrėžtą laikotarpį
  • I wasn’t working in the bakery last summer.
  • She wasn’t doing sport every day last year.
  • They weren’t watching TV all day when they were young.
 5. Vienu metu vykę veiksmai
  • I wasn’t running while she was walking.
  • She wasn’t doing sport while her mother was cooking.
  • We weren’t talking while the kids were watching TV.
 6. Veiksmų seka, vykusi praeityje
  • I went to the park, the kids weren’t playing on the grass, their parents weren’t sitting on the fence and teenagers weren’t running.
  • She went home and her mother wasn’t working on the laptop, her father wasn’t watching tv and her sister wasn’t studying.
  • We went to the doctor today and while we were waiting at the doctor the other patients weren’t reading magazines, weren’t talking on the phone and the secretary wasn’t typing anything on the computer.
 7. Pasikartojantys arba erzinantys veiksmai
  • I wasn’t going to class late.
  • She wasn’t doing sport everyday for years to become a good athlete.
  • They weren’t watching TV on high volume late at night.

Vartojame būtąjį tęstinį laiką, neigiamoje formoje, paneigti įvykius ir veiksmus, kurie vyko tam tikru laikotarpiu praeityje. Dažniausiai mes norime parodyti, kad jie truko ilgą laiką.

Vartojame būtąjį tęstinį laiką šiose situacijose:

 1. Kai ilgesnį veiksmą nutraukia netikėtas, trumpesnis veiksmas (kažkas netikėtai įvyksta, kai kitas veiksmas jau buvo eigoje);
 2. Kai kalbame apie įvykius, įvykusius tiksliu laiku praeityje (išreikšdami tikslią datą, valandą ar pridedami specifinę laiko informaciją apie įvykį, kuris tęsėsi praeityje);
 3. Nepertraukiamus veiksmus, kurie vyko praeityje tam tikrą laiką (praeityje ilgą laikotarpį vykusius veiksmus);
 4. Veiksmus praeityje, kurie truko apibrėžtą laikotarpį (praeityje ilgą laikotarpį vykusius veiksmus);
 5. Vienu metu vykusius veiksmus (du įvykiai įvykę tuo pačiu metu);
 6. Veiksmų seką, vykusią praeityje (paprastai vartojama apibūdinant situaciją, kurioje skirtingi įvykiai vyko tuo pačiu metu);
 7. Pasikartojantys arba erzinantys veiksmai (su always ar panašiomis išraiškomis, kurios nurodo pasikartojantį įvykį).

Vartojame būtąjį tęstinį laiką [past continuous], neigiamoje formoje, paneigti veiksmus, kurie įvyko tam tikru momentu praeityje ir kurie buvo vykdomi bet kuriuo momentu tam tikru laikotarpiu.

Struktūra:
Subject + was/were + not + [verb + -ing] + …

Pavyzdžiui:
— “was not playing football when the phone rang.” = Vartojame būtąjį tęstinį laiką išreikšti veiksmą, kuris nevyko tuo metu, kai vyko kitas (nepertraukė jo).
♦ “did not play football.” = Vartojame būtąjį laiką išreikšti veiksmą, kuris neįvyko praeityje.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book