Unit 3.2

Būtojo Tęstinio Laiko (Past Continuous) Neigiama Forma


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Būtasis tęstinis laikas (Past Continuous) – tai laikas, dar vadinamas progresyviu [progressive] ir naudojamas išreikšti veikmsui, kuris įvyko praeityje arba buvo toliau vykdomas bet kuriuo momentu tam tikrame laiko periode.

Šio laiko neigiamos formos [negative form] veiksmažodis paneigia, jog tam tikras veiksmas įvyko praeityje.

Form

Būtojo tęstinio laiko (Past Continuous) neigiama forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Subject + was/were + not + [verb + -ing] + …

 • Was/were: veiksmažodžio to be paprastojo būtojo laiko (Past Simple) forma;
Subject was/were + not Verb + -ing
I was not working
You were not working
He/She/It was not working
We/You/They were not working

Neigiamos formos trumpinys yra toks pats kaip ir paprastojo būtojo laiko (Past Simple) to be trumpinys: I wasn’t – you weren’t – he wasn’t…

Example

Ilgas veiksmas, kuris vyko, kai jį pertraukė kitas trumpesnis veiksmas

 • wasn’t running in the park when you sent me that message.
 • She wasn’t practising sport when I called her.
 • They weren’t watching TV when she got back from work.

Praeityje tiksliu laiku atliekami įvykiai

 • wasn’t running in the park at 9 o’clock.
 • She wasn’t practising sport when I called her at 11:45.
 • They weren’t watching TV when she returned from work at 7 o’ clock.

Nepertraukiamas veiksmas, trunkantis tam tikrą laiką praeityje

 • wasn’t running.
 • He wasn’t crossing the road.
 • We weren’t watching TV during our break.

Ilgo laikotarpio veiksmas trukęs praeityje

 • wasn’t working in the bakery last summer.
 • She wasn’t practising sport every day last year.
 • They weren’t watching TV all day when they were young.

Vienu metu ivykę keli veiksmai

 • wasn’t running while she was walking.
 • She wasn’t practising sport while her mother was cooking.
 • We weren’t talking while the kids were watching TV.

Praeityje įvykusi veiksmų seka

 • I went to the park, the kids weren’t playing on the grass, their parents weren’t sitting on the fence and teenagers weren’t running.
 • She went home and her mother wasn’t working on the laptop, her father wasn’t watching tv and her sister wasn’t studying.
 • We went to the doctor today and while we were waiting at the doctor the other patients weren’t reading magazines, weren’t talking on the phone and the secretary wasn’t typing anything on the computer.

Pasikartojantys arba erzinantys veiksmai (su prieveiksmiu always)

 • wasn’t going to class late.
 • She wasn’t doing sport everyday for years to become a good athlete.
 • They weren’t watching TV on high volume late at night.

Use

Būtojo tęstinio laiko (Past Continuous) neigiamą formą [negative form] naudojame paneigti:

 • Ilgą veiksmą, kuris vyko tuomet, kai jį pertraukė kitas trumpesnis veiksmas (ilgas veiksmas tęsiasi iki to laiko, kai kažkas netikėtai jį pertraukia ir įvyksta);
 • Praeityje tiksliu laiku atliekamus įvykius (nurodant datą, valandą ar pateikiant tikslią informaciją apie įvykį, kuris vyko praeityje);
 • Nepertraukiamus veiksmus, trunkančius tam tikrą laiko periodą praeityje (praeityje ilgą laikotarpį trukęs veiksmas);
 • Ilgo laikotarpio veiksmą, trukusi praeityje (praeityje ilgą laiko tarpą trukęs veiksmas);
 • Vienu metu įvykusius kelis veiksmus (tuo pačiu metu vykę du veiksmai);
 • Praeityje įvykusią veiksmų seką (siekiant apibūdinti tam tikrą situaciją, kai įvyko keletas skirtingų veiksmų tuo pačiu metu);
 • Pasikartojančius arba erzinančius veiksmus (su prieveiksmiu always ar kitomis panašiomis išraiškomis, kurios leidžia numanyti, jog kalbame apie pasikartojantį įvykį).

Summary

Būtojo tęstinio laiko (Past Continuous) neigiamą formą [negative form] naudojame paneigti veiksmus, kurie įvyko tam tikru momentu praeityje ir kurie buvo vykdomi bet kuriuo momentu tam tikru laikotarpiu.

Kai naudojame būtojo tęstinio laiko (Past Continuous) neigiamą formą, sakinį pradedame veiksniu, kurį seka forma was not (vns.) arba were not (dgs.) ir atitinkamas veiksmažodis su galūne -ing.

Pavyzdžiui:
— “was not playing football when the phone rang.” = Naudojame būtąjį tęstinį laiką (Past Continuous) pristatyti neįvykusį veiksmą tuo metu, kai buvo atliekamas kitas veiksmas.
♦ “did not play football.” = Naudojame paprastąjį būtąjį laiką (Past Simple) pristatyti neįvykusį praeities veiksmą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License