Unit 9.2

Vietos Prielinksniai – tęsinys

Prepositions


Introduction

Prielinksniai [prepositions] yra maži žodeliai, kurie sujungia sakinio elementus. Jie yra svarbūs, nes suteikia papildomos informacijos apie sakinį.

Vartojame vietos prielinksnius [prepositions of place] norėdami nurodyti įvykio vietą.

Form

Vietos prielinksniai [prepositions of place] vartojami norint išreikšti įvykio fizinę vietą.

Dažniausiai vartojami: under, next to, above, behind, between, over, opposite, below, in front of, near

Example

  • The mountain boots are under the bed.
  • The coat is next to the backpack.
  • She hung a picture above the fireplace.
  • Two people are standing behind George.
  • The pilot is standing between those two air hostesses.
  • They hung a clock over the sofa.
  • The bakery is opposite my father’s restaurant.

Use

Vietos prielinksniai vartojami išreikšti daiktų padėtį vietos atžvilgiu.

Summary

Vietos prielinksniai [prepositions of place] vartojami išreikšti įvykio fizinę vietą.

Dažniausiai vartojami: under, next to, above, behind, between, over, opposite, below, in front of, near

Pavyzdžiui:
— “My chocolate is under the table.” = Vartojame under norėdami nurodyti daikto padėtį (chocolate).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book