Unit 9.2

Vietos Prieveiksmiai – tęsinys


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Prieveiksmiai [adverbs] yra žodžiai, kurie funkcionuoja kaip sakinių ar sakinio dalių modifikatoriai. Jie gali suteikti mums išsamesnės informacijos.

Vietos prieveiksmiai [adverbs of place] informuoja apie veiksmo vietą.

Form

Dažniausiai naudojami vietos prieveiksmiai: abovebelowover, undernext tonearbehindbetweenin front ofopposite 

Example

  • She hung a picture above the fireplace.
  • Two people are standing behind George.
  • The pilot is standing between those two air hostesses.
  • The coat is next to the backpack.
  • The bakery is opposite my father’s restaurant.
  • They hung a clock over the sofa.
  • The mountain boots are under the bed.

Use

Naudojame vietos prieveiksmius norėdami informuoti apie veiksmo vietą apibūdintą ir paminėtą sakinyje.

Summary

Vietos prieveiksmiai [adverbs of place] suteikia informacijos apie veiksmo vietą.

Dažniausiai naudojami yra šie: abovebelowover, undernext tonearbehindbetweenin front ofopposite 

Pavyzdžiui:
— “My chocolate is under the table.” = Naudojame prieveiksmį under (po) norėdami nurodyti šokolodo vietą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License