Unit 2.1

Būsimojo Laiko Neigiama Forma

Tenses

Vartojame būsimąjį [future] laiką kalbėdami apie būsimus įvykius. Vartojame paprastą būsimąjį laiką [future simple] kalbėdami apie spėjimus, prognozes, įsitikinimus bei ketinimus, susijusius su ateitimi.

Neigiamoje formoje, veiksmažodis paneigia kažką apie subjektą.

Būsimasis laikas, neigiamoje formoje, laikosi šios struktūros:
Subject + will + not + verb + …

 • Neigiamos formos trumpiniai: I’ll not/I won’t – you’ll not/you won’t – he’ll not/he won’t…
Subject will + not Verb
I/You/He/She/It will not work
We/You/They will not work
 1. Pažadai
  • I won’t go there, I promise!
  • She promises she won’t wear a bikini.
  • We won’t tell you if he shows up.
 2. Spontaniški sprendimai
  • It’s hot, I won’t put my gloves on.
  • We won’t come tonight.
  • I won’t call you back!
 3.  Nuomonės/lūkesčiai
  • I hope they won’t leave soon.
  • I think she won’t pay with cash.
  • In my opinion, they won’t buy this business.

Būsimasis laikas, neigiamoje formoje, vartojamas:

 1. Ką nors pažadėti;
 2. Priimant spontaniškus sprendimus;
 3. Išreiškiant nuomonę ir lūkesčius.

Vartojame būsimąjį laiką [future simple], neigiamoje formoje, paneigti spėjimus, prognozes, įsitikinimus ir ateities ketinimus, kai esame tikri, kad šie ivykiai įvyks.

Struktūra:
Subject + will + not + verb + …

Pavyzdžiui:
— “will not go to the supermarket today.” = Vartojame būsimąjį laiką išreikšti sprendimą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book