Unit 3.2

Būtojo Tęstinio Laiko (Past Continuous) Teigiama Forma


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Būtasis tęstinis laikas (Past Continuous) – tai laikas, dar vadinamas progresyviu [progressive] ir naudojamas išreikšti veiksmui, kuris įvyko praeityje arba buvo toliau vykdomas bet kuriuo momentu tam tikrame laiko periode.

Šio laiko teigiamos formos [affirmative form] veiksmažodis nurodo, jog tam tikras veiksmas įvyko praeityje.

Form

Būtojo tęstinio laiko (Past Continuos) teigiama forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Subject + was/were + [verb + -ing] + …

 • Was/were: veiksmažodžio to be paprastojo būtojo laiko (Past Simple) forma.
Subject was/were Verb + -ing
I was working
You were working
He/She/It was working
We/You/They were working

Example

Ilgas veiksmas, kuris vyko, kai jį pertraukė kitas trumpesnis veiksmas

 • was running in the park when you sent me that message.
 • She was practising sport when I called her.
 • They were watching TV when she got back from work.

Praeityje tiksliu laiku atliekami įvykiai

 • It was 9 o’ clock when I was running in the park.
 • I called her at 11:45 and she was practising sport.
 • She returned from work at 7 o’ clock and they were still watching TV.

Nepertraukiamas veiksmas, trunkantis tam tikrą laiką praeityje

 • was running.
 • He was crossing the road.
 • We were watching TV during our break.

Ilgo laikotarpio veiksmas trukęs praeityje

 • was working in the bakery last summer.
 • She was practising sports every day last year.
 • They were watching TV all day when they were young.

Vienu metu ivykę keli veiksmai

 • was running while she was walking.
 • She was practising sport while her mother was cooking.
 • We were talking while the kids were watching TV.

Praeityje įvykusi veiksmų seka

 • I went to the park, the kids were playing on the grass, their parents were sitting on the fence and some teenagers were running.
 • She went home and her mother was working on the laptop, her father was watching tv and her sister was studying.
 • We went to the doctor today and while waiting, some patients were reading magazines, some were talking on the phone and the secretary was typing on the computer.

Pasikartojantys arba erzinantys veiksmai (su prieveiksmiu always)

 • was always going to class late.
 • She was doing sports every day for years to become a good athlete.
 • They were always watching TV on high volume late at night.

Use

Būtojo tęstinio laiko (Past Continuous) teigiamą formą [affirmative form] naudojame patvirtinti ir išreikšti:

 • Ilgą veiksmą, kuris vyko tuomet, kai jį pertraukė kitas trumpesnis veiksmas (ilgas veiksmas tęsiasi iki to laiko, kai kažkas netikėtai jį pertraukia ir įvyksta);
 • Praeityje tiksliu laiku atliekamus įvykius (nurodant datą, valandą ar pateikiant tikslią informaciją apie įvykį, kuris vyko praeityje);
 • Nepertraukiamus veiksmus, trunkančius tam tikrą laiko periodą praeityje (praeityje ilgą laikotarpį trukęs veiksmas);
 • Ilgo laikotarpio veiksmą, trukusi praeityje (praeityje ilgą laiko tarpą trukęs veiksmas);
 • Vienu metu įvykusius kelis veiksmus (tuo pačiu metu vykę du veiksmai);
 • Praeityje įvykusią veiksmų seką (siekiant apibūdinti tam tikrą situaciją, kai įvyko keletas skirtingų veiksmų tuo pačiu metu);
 • Pasikartojančius arba erzinančius veiksmus (su prieveiksmiu always ar kitomis panašiomis išraiškomis, kurios leidžia numanyti, jog kalbame apie pasikartojantį įvykį).

Summary

Būtojo tęstinio laiko (Past Continuous) teigiamą formą [affirmative form] naudojame išreikšti veiksmui, kuris įvyko praeityje arba buvo toliau vykdomas bet kuriuo momentu tam tikrame laiko periode.

Kai naudojame būtojo tęstinio laiko (Past Continuous) teigiamą formą, sakinį pradedame veiksniu, kurį seka formos was (vns.) arba were (dgs.) ir atitinkamas veiksmažodis su galūne -ing.

Pavyzdžiui:
— “was playing football when the phone rang.” = Naudojame būtąjį tęstinį laiką (Past Continuous) pristatyti ilgą veiksmą, kuris vyko tuomet, kai jį staiga pertraukė kitas trumpesnis veiksmas, išreikštas paprastuoju būtuoju laiku (Past Simple).
♦ “played football.” = Naudojame paprastąjį būtąjį laiką (Past Simple) pristatyti praeities veiksmą, kuris tam tikru metu prasidėjo ir pasibaigė.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License