Unit 3.2

Būtojo Tęstinio Laiko Teigiama Forma

Tenses

Būtasis tęstinis laikas [past continuous] vartojamas išreikšti veiksmus, kurie įvyko tam tikru momentu praeityje ir buvo vykdomi bet kuriuo momentu tam tikru laikotarpiu.

Teigiamoje formoje, veiksmažodis patvirtina, kad kažkas vyko tam tikru momentu praeityje.

Būtasis tęstinis laikas, teigiamoje formoje, laikosi šios struktūros:
Subject + was/were + [verb + -ing] + …

 • Was/were: to be veiksmažodžio būtasis laikas.
Subject was/were Verb + -ing
I was working
You were working
He/She/It was working
We/You/They were working
 1. Ilgesnis veiksmas, kurį nutraukė trumpesnis
  • I was running in the park when you sent me that message.
  • She was doing sport when I called her.
  • They were watching TV when she got back from work.
 2. Įvykiai, įvykę tiksliu laiku praeityje
  • It was 9 o’ clock when I was running in the park.
  • I called her at 11:45 and she was doing sport.
  • She returned from work at 7 o’ clock and they were still watching TV.
 3. Nepertraukiamas veiksmas, kuris truko tam tikrą laiką
  • I was running.
  • He was crossing the road.
  • We were watching TV during our break.
 4. Veiksmas praeityje, kuris truko apibrėžtą laikotarpį
  • I was working in the bakery last summer.
  • She was doing sports every day last year.
  • They were watching TV all day when they were young.
 5. Vienu metu vykę veiksmai
  • I was running while she was walking.
  • She was doing sport while her mother was cooking.
  • We were talking while the kids were watching TV.
 6. Veiksmų seka, vykusi praeityje
  • I went to the park, the kids were playing on the grass, their parents were sitting on the fence and some teenagers were running.
  • She went home and her mother was working on the laptop, her father was watching tv and her sister was studying.
  • We went to the doctor today and while waiting, some patients were reading magazines, some were talking on the phone and the secretary was typing on the computer.
 7. Pasikartojantys arba erzinantys veiksmai (su always)
  • I was always going to class late.
  • She was doing sports every day for years to become a good athlete.
  • They were always watching TV on high volume late at night.

Vartojame būtąjį tęstinį laiką, teigiamoje formoje, patvirtinti įvykius ir veiksmus, kurie vyko tam tikru laikotarpiu praeityje. Dažniausiai mes norime parodyti, kad jie truko ilgą laiką.

Vartojame būtąjį tęstinį laiką šiose situacijose:

 1. Kai ilgesnį veiksmą nutraukia netikėtas, trumpesnis veiksmas (kažkas netikėtai įvyksta, kai kitas veiksmas jau buvo eigoje);
 2. Kai kalbame apie įvykius, įvykusius tiksliu laiku praeityje (išreikšdami tikslią datą, valandą ar pridedami specifinę laiko informaciją apie įvykį, kuris tęsėsi praeityje);
 3. Nepertraukiamus veiksmus, kurie vyko praeityje tam tikrą laiką (praeityje ilgą laikotarpį vykusius veiksmus);
 4. Veiksmus praeityje, kurie truko apibrėžtą laikotarpį (praeityje ilgą laikotarpį vykusius veiksmus);
 5. Vienu metu vykusius veiksmus (du įvykiai įvykę tuo pačiu metu);
 6. Veiksmų seką, vykusią praeityje (paprastai vartojama apibūdinant situaciją, kurioje skirtingi įvykiai vyko tuo pačiu metu);
 7. Pasikartojantys arba erzinantys veiksmai (su always ar panašiomis išraiškomis, kurios nurodo pasikartojantį įvykį).

Vartojame būtąjį tęstinį laiką [past continuous], teigiamoje formoje, patvirtinti veiksmus, kurie įvyko tam tikru momentu praeityje ir buvo vykdomi bet kuriuo momentu tam tikru laikotarpiu.

Struktūra:
Subject + was/were + [verb + -ing] + …

Pavyzdžiui:
— “was playing football when the phone rang.” = Vartojame būtąjį tęstinį laiką išreikšti veiksmą, kuris vyko tam tikru momentu ir buvo nutrauktas kito, netikėto veiksmo (išreikšto būtuoju laiku).
♦ “played football.” = Vartojame būtąjį laiką išreikšti veiksmą, kuris prasidėjo ir baigėsi praeityje.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book