წარსული განგრძობითის მტკიცებითი ფორმა


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

წარსული განგრძობითი [past continuous] (ან progressive) არის დრო, რომელიც გამოიყენება წარსულში მომხდარი სიტუაციებისთვის და გრძელდებოდა დროის გარკვეულ პერიოდში.

მტკიცებითი [affirmative] ფორმით ზმნა უარყოფს, რომ რაღაც ხდებოდა წარსულში, დროის გარკვეულ მონაკვეთში.

Form

წარსულ განგრძობითს თავისი მტკიცებითი ფორმით აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + was/were + [verb + -ing] + …

 • Was/wereto be ზმნის წარსული ფორმა.
Subject was/were Verb + -ing
I was working
You were working
He/She/It was working
We/You/They were working

Example

 1. დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარე მოქმედებები, რომლებიც შეწყდა ხანმოკლე მოქმედებით
  • I was running in the park when you sent me that message.
  • She was doing sport when I called her.
  • They were watching TV when she got back from work.
 2. სიტუაციები, რომლებიც წარსულში ზუსტ დროს ხდებოდა
  • It was 9 o’ clock when I was running in the park.
  • I called her at 11:45 and she was doing sport.
  • She returned from work at 7 o’ clock and they were still watching TV.
 3. განუწყვეტლივ მიმდინარე მოქმედებები
  • I was running.
  • He was crossing the road.
  • We were watching TV during our break.
 4. ხანგრძლივობა წარსულში
  • I was working in the bakery last summer.
  • She was doing sports every day last year.
  • They were watching TV all day when they were young.
 5. სინქრონული მოქმედებები წარსულში
  • I was running while she was walking.
  • She was doing sport while her mother was cooking.
  • We were talking while the kids were watching TV.
 6. მოქმედებების მიმდევრობა წარსულში
  • I went to the park, the kids were playing on the grass, their parents were sitting on the fence and some teenagers were running.
  • She went home and her mother was working on the laptop, her father was watching tv and her sister was studying.
  • We went to the doctor today and while waiting, some patients were reading magazines, some were talking on the phone and the secretary was typing on the computer.
 7. განმეორებადი და შემაწუხებელი მოქმედებები (სიტყვასთან always)
  • I was always going to class late.
  • She was doing sports every day for years to become a good athlete.
  • They were always watching TV on high volume late at night.

Use

წარსული განგრძობითი დრო თავისი მტკიცებითი ფორმით უარყოფს სიტუაციებსა და მოქმედებებს, რომლებიც წარსულში ხდებოდა. როგორც წესი, ჩვენ ვგულისხმობთ ხანგრძლივად მიმდინარე მოქმედებებს.
წარსული განგრძობითი გამოიყენება შემდეგი სიტუაციებისთვის:

 1. დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარე მოქმედებები, რომლებიც შეწყდა ხანმოკლე მოქმედებით (რაღაც, რაც მოულოდნელად მოხდა უკვე მიმდინარე მოქმედების განმავლობაში);
 2. სიტუაციები, რომლებიც წარსულში ზუსტ დროს ხდებოდა (მოცემულია თარიღი, საათი, დამატებითი ინფორმაცია წარსულში მიმდინარე დროის შესახებ);
 3. განუწყვეტლივ მიმდინარე მოქმედებები (სიტუაციები, რომლებიც ხდებოდა დროის გარკვეულ მონაკვეთში);
 4. ხანგრძლივობა წარსულში (სიტუაციები, რომლებიც ხდებოდა წარსული დროის გარკვეულ მონაკვეთში);
 5. სინქრონული მოქმედებები წარსულში (ორი მოქმედება, რომელიც ერთდროულად ხდებოდა);
 6. მოქმედებების მიმდევრობა წარსულში (როგორც წესი, აღწერს სიტუაციას, რომელშიც განსხვავებული მოქმედებები ერთსა და იმავე დროს ხდებოდა);
 7. განმეორებადი და შემაწუხებელი მოქმედებები (სიტყვასთან always ან მსგავს გამონათქვამებთან გამოხატავს განმეორებად მოქმედებას).

Summary

წარსული განგრძობითი [past continuous] თავისი მტკიცებითი [affirmative] ფორმით ადასტურებს წარსულში მომხდარ სიტუაციებს, რომლებიც მიმდინარეობდა დროის გარკვეულ პერიოდში.

სტრუქტურა ასეთია:
Subject + was/were + [verb + -ing] + …

მაგალითად:
— “I was playing football when the phone rang.” = ჩვენ ვიყენებთ წარსულ განგრძობითს წარსულში მიმდინარე მოქმედებებისთვის, რომელთა შეწყვეტაც სხვა, მოულოდნელმა მოქმედებამ გამოიწვია (გამოხატულია წარსული მარტივით [past simple]).
♦ “I played football.” = ჩვენ ვიყენებთ წარსულ მარტივს, რათა გამოვხატოთ წარსულში მომხდარი და დასრულებული მოქმედებისთვის.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License