ფრაზული ზმნები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ფრაზული ზმნა [phrasal verb] არის ორნაწილიანი ზმნა, რომელსაც ვაყალიბებთ ზმნითა და მიმღეობით. მიმღეობა ზმნას, როგორც წესი, სრულიად ახალ მნიშვნელობას აძლევს.

Form

ფრაზულ ზმნას აქვს ორი ნაწილი: პირველ ნაწილს ეწოდება ფუძე, სადაც ზმნაა განთავსებულ, მეორე ნაწილი კი შედგება ზმნიზედისა და წინდებულისგან, რომელიც ფუძეს მოსდევს.

წინადადებები, რომლებიც ფრაზულ ზმნებს შეიცავენ, ამ სტრუქტურით წარმოგვიდგება:
… + verb + object + preposition/adverb + …
… + verb + preposition/adverb + object + …

წესები ასეთია:

  • ზოგიერთი ფრაზული ზმნა ტრანზიტულია [transitive], რაც ნიშნავს, რომ მათ აუცილებლად უნდა მოსდევდეთ ობიექტი;
  • ზოგიერთი ფრაზული ზმნა არატრანზიტულია [intransitive], რაც ნიშნავს, რომ მათ არ უნდა მოსდევდეთ ობიექტი;
  • ზოგიერთი ფრაზული ზმნა შეიძლება დავანაწევროთ და ობიექტი მათ შორის ჩავსვათ, ზოგიერთის დანაწევრება კი შეუძლებელია.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: come in, get uplook for, switch off

Example

  • I have to look for the grammar book.
  • Come in. The door is open.
  • Can you switch the light off, please?
    Get up now. It’s 12 a.m.!

Use

ფრაზულ ზმნებს როგორც წესი, აქვთ სრულიად განსხვავებული მნიშვნელობა იმ ზმნებისგან, რომლებიც მას აყალიბებენ. რთულია, გავიგოთ ფრაზული ზმნის მნიშვნელობა მასში შემავალ ზმნებზე დაყრდნობით.

Summary

ფრაზული ზმნა [phrasal verb] არის ფრაზა, რომელსაც ვაყალიბებთ ზმნითა [verbs] და წინდებულით [prepositions], ან ზმნისა [verbs] და ზმნიზედისგან [adverbs]. მათი მნიშვნელობა სრულიად განსხვავებულია ორიგინალი ზმნისგან, ამ საკითხთან დაკავშირებით წესები არ არსებობს, ამიტომ ისინი უნდა დავიზეპიროთ (come inlook afterturn off…).

სტრუქტურა ასეთია:
… + verb + object + preposition/adverb + …
… + verb + preposition/adverb + object + …

მაგალითად:
— “I’ll wake you up at 8am.” = Wake someone up ნიშნავს გააღვიძო ობიექტი.
— “They brought up publicity campaigns in the Chamber of Commerce.” = Bring up ნიშნავს თემაზე საუბრის დაწყებას.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License