დროის ზმნიზედები ახლანდელ სრულ დროსთან


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ზმნიზედები [Adverbs] არის სიტყვები, რომლებიც განსაზღვრავს წინადადებას, გარემოებებს და გარემოებათა ელემენტებს. ისინი გვაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას წინადადების შესახებ.

დოის ზმნიზედები [Time adverbs] ხშირად გამოიყენება ახლანდელ სრულ დროსთან [present perfect] და ფუნქციონირებს როგორც წინადადების ელემენტის მსაზღვრელი.

Form

ძირითადი დროის ზმნიზედები, რომლებიც გამოიყენება ახლანდელ სრულ დროსთან, არის: already, just, still და yet.

მათი მდებარეობა წინადადებაში ასეთია:

 • AlreadySubject + have/has + already + past participle + …
 • JustSubject + have/has + just + past participle + …
 • StillSubject + have/has + still + verb + …
 • Yet: Subject + verb + … + yet

შენიშვნა: მათ შეიძლება ჰქონდათ განსხვავებული მდებარეობა, როცა არ ვიყენებთ სრულ დროებთან.

Example

მტკიცებითი ფორმა

 • She has just retired.
 • He has already booked his ticket.
 • Have they just sent a fax?

უარყოფითი ფორმა

 • I still haven’t made any plan for Christmas.
 • Have you still not done the laundry?
 • Haven’t they sent an email yet?

Use

დროის ზმნიზედები აჩვენებს როდის მოხდა მოქმედება, რამდენი ხნის განმავლობაში და რა სიხშირით. მთავარი დროის ზმნიზედებია:

 • Already (უკვე) გამოხატავს მოქმედებას, რომელიც უკვე მოხდა ან იმაზე ადრე მოხდა, ვიდრე მოსალოდნელი იყო.
 • Just (ეს-ესაა) გამოხატავს მოქმედებას, რომელიც მოხდა ამ წუთას ან სულ ცოტა ხნის წინ.
 • Still (ჯერ კიდევ) გამოხატავს მოქმედებას, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა ან გაგრძელდა იმაზე დიდხანს, ვიდრე მოსალოდნელი იყო.
 • Yet (ჯერაც) გამოხატავს მოქმედებას, რომელიც ჯერ არ მომხდარა, მაგრამ მოხდება ახლო მომავალში.

 

Summary

როცა ზმნიზედა [adverbs] გამოყენებულია ახლანდელ სრულ დროსთან [present perfect], იგი განსაზღვრავს წინადადების სხვა ელემენტს.

მათი მდებარეობა წინადადებაში ასეთია:

 • AlreadySubject + have/has + already + past participle + …
 • JustSubject + have/has + just + past participle + …
 • StillSubject + have/has + still + verb + …
 • Yet:  Subject + verb + … + yet

მაგალითად:
— “I have already arrived home.” = მოქმედება მოხდა წარსულში და აღარ განმეორდება (ჯერ-ჯერობით).
— “I have just arrived home.” = მოქმედება მოხდა ახლო წარსულში (ცოტა ხნის წინ).
— “I still haven’t arrived home.” =  მოქმედება არ დასრულებულა (გრძელდება).
— “I haven’t arrived home yet.” = მოქმედება არ მომხდარა წარსულში ან ახლა, იმიტომ რომ ის ახლო მომავალში მოხდება (აქამდე).

შენიშვნა: ზოგიერთი ზმნიზედა [adverbs] მხოლოდ უარყოფით წინადადებაში გამოიყენება და არ გვხვდება დადებითში (ან პირიქით). უფრო მეტიც, მათ შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული მდებარეობა, როცა სრულ დროებთან არ ვიყენებთ.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License