ადგილის წინდებულები – გავრცობა


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

წინდებულები [Prepositions] არის პატარა სიტყვები, რომლებიც აკავშირებს ელემენტებს წინადადადებაში. ისინი ძალიან მნიშვნელობანია, რადგან გვაწვდის დამატებით ინფორმაციას წინადადადების შესახებ.

ჩვენ ვიყენებთ ადგილის წინდებულებს [prepositions of place], რათა დავადგინოთ მოქმედების ადგილმდებარეობა სივრცეში [space].

Form

ადგილის წინდებულები გამოიყენება მოქმედების ფიზიკური მდებარეობის დასადგენად.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: under, next to, above, behind, between, over, opposite, below, in front of, near

Example

  • The mountain boots are under the bed.
  • The coat is next to the backpack.
  • She hung a picture above the fireplace.
  • Two people are standing behind George.
  • The pilot is standing between those two air hostesses.
  • They hung a clock over the sofa.
  • The bakery is opposite my father’s restaurant.

Use

ადგილის წინდებულები გამოიყენება საგნების ადგილმდებარეობის დასაკონკრეტებლად.

Summary

ადგილის წინდებულები [prepositions of place] გამოიყენება მოქმედების ფიზიკური მდებარეობის დასადგენად.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: under, next to, above, behind, between, over, opposite, below, in front of, near

მაგალითად:
— “My chocolate is under the table.” = under გამოიყენება საგნის (შოკოლადის) ადგილმდებარეობის განსასაზღვრად.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License