Unit 9.2

Krajevni predlogi – dodatek

Introduction

Predlogi [prepositions] so majhne besede, ki povezujejo elemente v povedi. Pomembni so, ker dodajajo podrobnosti o povedi.

Krajevne predloge [prepositions of place] uporabljamo za umeščanje dogodka v časovni okvir.

Form

Krajevne predloge uporabljamo za lociranje dogodka.

Najpogosteje uporabljamo: under, next to, above, behind, between, over, opposite, below, in front of, near

Example

  • The mountain boots are under the bed.
  • The coat is next to the backpack.
  • She hung a picture above the fireplace.
  • Two people are standing behind George.
  • The pilot is standing between those two air hostesses.
  • They hung a clock over the sofa.
  • The bakery is opposite my father’s restaurant.

Use

Krajevne predloge uporabljamo za opisovanje lokacije nečesa.

Summary

Krajevne predloge [prepositions of place] uporabljamo za lociranje dogodka.

Najpogosteje rabljeni so: under, next to, above, behind, between, over, opposite, below, in front of, near

Na primer:
— “My chocolate is under the table.” = Under uporabimo za lociranje stvari (chocolate).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License