Unit 1.1


Present perfect v vprašalni obliki

Verbs

Dovršni sedanjik [present perfect] je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje zaključenih dejanj, ki so se zgodila v preteklosti, so povezana s sedanjostjo in imajo še vedno vpliv nanjo.

Glagol v vprašalni obliki uporabljamo za postavljanje vprašanj.

Present perfect ima v vprašalni obliki strukturo:
Have + subject + past participle + …?

 • To Have: v tretji osebi ednine se have spremeni v has;
 • Pravilni pretekli particip tvorimo z dodajanjem -d ali -ed osnovni obliki glagola.
  Nepravilni pretekli particip se moramo naučiti na pamet.
HaveSubjectPast ParticipleQuestion Mark
HaveI/youworked?
Hashe/she/itworked?
Havewe/you/theyworked?
 1. Pretekle situacije z rezultati v sedanjosti
  • Have I lost my car keys?
  • Has he put on weight?
  • Have we finished our homework?
 2. Zaključena dejanja, ki se nanašajo na življenjske izkušnje do tega trenutka
  • Have I talked to her four times?
  • Has she visited this castle?
  • Have they travelled without their computer?

Present perfect v vprašalni obliki uporabljamo za postavljanje vprašanj o:

 1. Preteklih situacijah z rezultati v sedanjosti;
 2. Zaključenih dejanjih, ki se nanašajo na življenjske izkušnje do tega trenutka.

Dovršni sedanjik [present perfect] v vprašalni obliki uporabljamo za spraševanje o zaključenih dejanjih, ki so se zgodila v preteklosti, so povezana s sedanjostjo, in imajo še vedno vpliv nanjo.

Struktura je:
Have + subject + past participle + …? (has v tretji osebi ednine)

Na primer:
— “Has it rained the whole morning?” = Present perfect uporabljamo, ker ima preteklo dejanje še vedno vpliv na sedanjost (na primer, ulice so še vedno mokre).
♦ “Did it rain the whole morning?” = Past simple uporabljamo, ker je preteklo dejanje zaključeno in ni potrebe po poudarjanju njegovih vplivov na sedanjost.

NOTE: Pretekli particip ponavadi uporabljamo za tvorjenje preteklih glaolskih časov; nanaša se na pretekla ali zaključena dejanja. Tvorimo ga z dodajanjem -d ali -ed osnovni obliki pravilnih glagolov, medtem ko imajo nepravilni glagoli različne oblike, ki se jih moramo naučiti na pamet.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

License

English Grammar A2 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book