Unit 1.1

Present perfect v vprašalni obliki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Dovršni sedanjik [present perfect] je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje zaključenih dejanj, ki so se zgodila v preteklosti, so povezana s sedanjostjo in imajo še vedno vpliv nanjo.

Glagol v vprašalni obliki uporabljamo za postavljanje vprašanj.

Form

Present perfect ima v vprašalni obliki strukturo:
Have + subject + past participle + …?

 • To Have: v tretji osebi ednine se have spremeni v has;
 • Pravilni pretekli particip tvorimo z dodajanjem -d ali -ed osnovni obliki glagola.
  Nepravilni pretekli particip se moramo naučiti na pamet.
Have Subject Past Participle Question Mark
Have I/you worked ?
Has he/she/it worked ?
Have we/you/they worked ?

Example

 1. Pretekle situacije z rezultati v sedanjosti
  • Have I lost my car keys?
  • Has he put on weight?
  • Have we finished our homework?
 2. Zaključena dejanja, ki se nanašajo na življenjske izkušnje do tega trenutka
  • Have I talked to her four times?
  • Has she visited this castle?
  • Have they travelled without their computer?

Use

Present perfect v vprašalni obliki uporabljamo za postavljanje vprašanj o:

 1. Preteklih situacijah z rezultati v sedanjosti;
 2. Zaključenih dejanjih, ki se nanašajo na življenjske izkušnje do tega trenutka.

Summary

Dovršni sedanjik [present perfect] v vprašalni obliki uporabljamo za spraševanje o zaključenih dejanjih, ki so se zgodila v preteklosti, so povezana s sedanjostjo, in imajo še vedno vpliv nanjo.

Struktura je:
Have + subject + past participle + …? (has v tretji osebi ednine)

Na primer:
— “Has she worked on an important project this morning?” = Present perfect uporabljamo, ker ima preteklo dejanje še vedno vpliv na sedanjost.
♦ “Did she work on an important project yesterday?” = Past simple uporabljamo, ker je preteklo dejanje zaključeno in ni potrebe po poudarjanju njegovih vplivov na sedanjost.

NOTE: Pretekli particip ponavadi uporabljamo za tvorjenje preteklih glaolskih časov; nanaša se na pretekla ali zaključena dejanja. Tvorimo ga z dodajanjem -d ali -ed osnovni obliki pravilnih glagolov, medtem ko imajo nepravilni glagoli različne oblike, ki se jih moramo naučiti na pamet.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.



Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License