Unit 9.1

Načinovni prislovi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prislovi [adverbs] so izrazi, ki delujejo kot modifikatorji drugih elementov v stavku. Dodajo lahko širok spekter informacij.

Načinovni prislovi [adverbs of manner] dajejo informacije o načinu, kako je nekaj narejeno.

Form

Načinovni prislovi vedno stojijo za glagolom in jih lahko uporabimo po besedah, kot sta very ali too.

Regular

V večini primerov načinovni prislov dobimo tako, da pridevniku dodamo -ly.

Najpogosteje rabljeni so:

Adjective Adverb
bad badly
exact exactly
loud loudly
nice nicely
polite politely

Irregular

Nekateri od njih so nepravilni in ne sledijo enakemu pravilu ali preprosto obdržijo obliko pridevnika, na primer:

Adjective Adverb
fast fast
good well
hard hard
late late
straight straight

Example

Regular

 • He was very badly hurt in the accident.
 • She didn’t know exactly what happened.
 • She told them that she had a headache but they continued talking too loudly.
 • She combed her hair nicely.
 • She went to the Social Welfare and asked politely for help.

Irregular

 • He put orange juice in the fridge fast.
 • You said it well.
 • This job is so hard, I need a drink.
 • He answered my question late.
 • Hold the bottle straight.

Use

Načinovne prislove uporabljamo za izražanje načina, kako se nekaj zgodi ali je narejeno. Lahko jih uporabljamo z:

 • Very: za dajanje poudarka pridevnikom in prislovom, ki jih lahko stopnjujemo.
 • Too: več kot je željeno, potrebno ali več kot dovolj.

Summary

Načinovni prislovi [adverbs of manner] dajejo informacije o načinu, kako je nekaj narejeno, in poudarjajo dejanje. Vedno stojijo za glagolom.

Tvorimo jih tako, da pridevniku dodamo -ly (badly, exactly, loudly, nicely, politely…).

Na primer:
“Quick” ⇒ “He quickly kissed the girl on the cheek.” / “He very quickly kissed the girl on the cheek.” = dodamo-ly; very da dodaten poudarek dejanju;

Nekateri načinovni prislovi so nepravilni in obdržijo enako obliko kot pridevniki (fast, well, hard, late, straight…).

Na primer:
“Straight” ⇒ “Walk straight, Chinese restaurant is there.” = Straight ostane enak.

NOTE: Lahko jih postavimo tudi za besedami, kot sta very ali too.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License