Unit 9.1

Načinovni prislovi

Introduction

Prislovi [adverbs] so izrazi, ki delujejo kot modifikatorji drugih elementov v stavku. Dodajo lahko širok spekter informacij.

Načinovni prislovi [adverbs of manner] dajejo informacije o načinu, kako je nekaj narejeno.

Form

Načinovni prislovi vedno stojijo za glagolom in jih lahko uporabimo po besedah, kot sta very ali too.

Regular

V večini primerov načinovni prislov dobimo tako, da pridevniku dodamo -ly.

Najpogosteje rabljeni so:

Adjective Adverb
bad badly
exact exactly
loud loudly
nice nicely
polite politely

Irregular

Nekateri od njih so nepravilni in ne sledijo enakemu pravilu ali preprosto obdržijo obliko pridevnika, na primer:

Adjective Adverb
fast fast
good well
hard hard
late late
straight straight

Example

Regular

 • He was very badly hurt in the accident.
 • She didn’t know exactly what happened.
 • She told them that she had a headache but they continued talking too loudly.
 • She combed her hair nicely.
 • She went to the Social Welfare and asked politely for help.

Irregular

 • He put orange juice in the fridge fast.
 • You said it well.
 • This job is so hard, I need a drink.
 • He answered my question late.
 • Hold the bottle straight.

Use

Načinovne prislove uporabljamo za izražanje načina, kako se nekaj zgodi ali je narejeno. Lahko jih uporabljamo z:

 • Very: za dajanje poudarka pridevnikom in prislovom, ki jih lahko stopnjujemo.
 • Too: več kot je željeno, potrebno ali več kot dovolj.

Summary

Načinovni prislovi [adverbs of manner] dajejo informacije o načinu, kako je nekaj narejeno, in poudarjajo dejanje. Vedno stojijo za glagolom.

Tvorimo jih tako, da pridevniku dodamo -ly (badly, exactly, loudly, nicely, politely…).

Na primer:
“Quick” ⇒ “He quickly kissed the girl on the cheek.” / “He very quickly kissed the girl on the cheek.” = dodamo-ly; very da dodaten poudarek dejanju;

Nekateri načinovni prislovi so nepravilni in obdržijo enako obliko kot pridevniki (fast, well, hard, late, straight…).

Na primer:
“Straight” ⇒ “Walk straight, Chinese restaurant is there.” = Straight ostane enak.

NOTE: Lahko jih postavimo tudi za besedami, kot sta very ali too.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License