Adverbs of Manner

Introduction

Prilozi [adverbs] su riječi koje funkcioniraju kao modifikatori rečenica i rečeničnih dijelova. Pružaju širok spektar informacija.

Prilozi načina [adverbs of manner] se koriste za pružanje informacije o tome kako (na koji način) je nešto učinjeno.

Form

Prilozi načina uvijek dolaze iza glagola, te iza riječi verytoo.

Regular

U većini slučajeva prilozi se tvore dodavanjem sufiksa -ly na pridjeve.

Najčešći su:

Adjective Adverb
bad badly
exact exactly
loud loudly
nice nicely
polite politely

Irregular

Neki od njih su nepravilni te ne prate općenito pravilo tvorbe pomoću pridjeva. Naprimjer:

Adjective Adverb
fast fast
good well
hard hard
late late
straight straight

Example

Regular

 • He was very badly hurt in the accident.
 • She didn’t know exactly what happened.
 • She told them that she had a headache but they continued talking too loudly.
 • She combed her hair nicely.
 • She went to the Social Welfare and asked politely for help.

Irregular

 • He put orange juice in the fridge fast.
 • You said it well.
 • This job is so hard, I need a drink.
 • He answered my question late.
 • Hold the bottle straight.

Use

Prilozi načina se koriste za opisivanje načina na koji je nešto učinjeno. Mogu se koristiti s:

 • Very: za naglašavanje pridjeva i priloga koji se mogu gradirati.
 • Too: u značenju više nego je potrebno, više nego dovoljno.

Summary

Prilozi načina [adverbs of manner] pružaju informaciju o tome kako (na koji način) je nešto učinjeno, te naglašavaju radnju. Uvijek dolaze iza glagola.

Tvore se dodavanjem sufiksa -ly na pridjeve (badly, exactly, loudly, nicely, politely…).

Naprimjer:
— “Quick” ⇒ “He quickly kissed the girl on the cheek.”/“He very quickly kissed the girl on the cheek.” = Dodajemo -ly, i very naglašava radnju.

Neki prilozi načina su nepravilni te imaju isti oblik kao i pridjevi  (fast, well, hard, late, straight…).

Naprimjer:
— “Straight” ⇒ “Walk straight, Chinese restaurant is there.” = Straight se ne mijenja.

NAPOMENA: Mogu se koristiti nakon very ili too.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Licenca