Comparisons with Like

Introduction

Glagol like se koristi za opisivanje stvari u kojima uživamo i koje nam se sviđaju.

Prijedlog like se koristi za uspoređivanje sličnih ili jednakih stvari ili ideja.

Form

Komparativ s like uobičajeno ima ovu strukturu:
First clause + like + noun/pronoun + …

Example

  • Your house looks like my mother’s house.
  • This boy cleans like a robot.
  • Those student apartments look like garbage.

Use

Like koristimo za uspoređivanje stvari koje su slične ili jednake.

Summary

Prijedlog like se koristi za komparaciju između istih ili jednakih stvari ili ideja.

Struktura:
First clause + like + noun/pronoun + …

Naprimjer:
— “The kitchen smells like flowers.” = Like nam pomaže usporediti miris kuhinje i cvijeća.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Licenca