Comparisons with Like

Syntax

Glagol like se koristi za opisivanje stvari u kojima uživamo i koje nam se sviđaju.

Prijedlog like se koristi za uspoređivanje sličnih ili jednakih stvari ili ideja.

Komparativ s like uobičajeno ima ovu strukturu:
First clause + like + noun/pronoun + …

  • Your house looks like my mother’s house.
  • This boy cleans like a robot.
  • Those student apartments look like garbage.

Like koristimo za uspoređivanje stvari koje su slične ili jednake.

Prijedlog like se koristi za komparaciju između istih ili jednakih stvari ili ideja.

Struktura:
First clause + like + noun/pronoun + …

Naprimjer:
— “The kitchen smells like flowers.” = Like nam pomaže usporediti miris kuhinje i cvijeća.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Licenca

English Grammar A2 level for Croatian speakers Autorska prava © 2018 od books4languages. Sva prava pridržana.

Podijeli ovu knjigu