Future with Will or Be going to

Introduction

Buduće vrijeme ili futur [future] je glagolsko vrijeme koje se koristi za izricanje ili predviđanje budućih događaja.

Jednostavno buduće vrijeme [future simple] je glagolsko vrijeme koje se koristi za izricanje predviđanja, vjerovanja i namjera u budućnosti {vidi Future Simple, A2 level}.

Be going to je struktura koja se koristi za izricanje budućeg vremena {vidi Be going to, A1 level}.

Form

Simple future (will) i be going to imaju različite strukture:

Potvrdni oblici:

 • Simple future: Subject + will + verb + …
 • Be going to to: Subject + to be + going to + verb + …

Negativni oblici:

 • Simple future: Subject + will + not + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + not + going to + verb + …

Upitni oblici:

 • Simple future: Will + subject + verb + …?
 • Be going to: To be + subject + going to + verb + …?

Example

Simple future:

 1. Odluke u trenutku govorenja
  • We don’t have any bread for dinner. I will go and buy some.
 2. Predviđanja bazirana na mišljenjima
  • I think this blouse won’t be tight on me.
 3. Pozivi
  • Will you come with us?
 4. Zahtjevi
  • It’s cold. Will you close the window?
 5. Ponude
  • I will help you find your student card.
 6. Uz: probably, certainly, perhaps
  • I will certainly come to the party.
 7. Obećanja
  • I promise I will never do it again!
 8. Potrebe/obaveze/budući događaji
  • You will have to pay with cash if you buy clothes under 50 euros.
 9. Prijetnje
  • If you don’t take off my jacket, I will not talk to you again.

Be going to:

 1. Odluke prije trenutka govorenja/planirane radnje
  • We don’t have paper for the printer. I am going to get some.
 2. Predviđanja bazirana na činjenicama o bliskoj budućnosti
  • This business isn’t going to close. They have customers.

Use

Simple future koristimo za izricanje:

 1. Odluka u trenutku govorenja;
 2. Predviđanja baziranim na mišljenjima;
 3. Poziva;
 4. Zahtjeva;
 5. Ponuda;
 6. Rečenica uz koje koristimo: probably, certainly, perhaps;
 7. Obećanja;
 8. Potreba/obaveza/budućih događaja;
 9. Prijetnji.

Be going to se koristi za izricanje:

 1. Odluka prije trenutka govorenja/planiranih radnji;
 2. Predviđanja baziranih na činjenicama o bliskoj budućnosti.

Summary

Jednostavno buduće vrijeme [future simple] (will) i be going to su dva oblika u futuru, koja se razlikuju u značenju i tvorbi.

Naprimjer:
— “Probably this printer will cost you 70 euros. I heard that it is the usual price.” = Koristimo future simple jer nismo sigurni za cijenu, već je samo pogađamo.
— “This printer is going to cost 70 euros. I checked the price tag.” = Koristimo be going to jer smo sigurni za cijenu.

NAPOMENA: Poneke situacije zahtijevaju be going to, a neke future simple.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.