Unit 2.2

Etorkizunerako Will edo Be going to

Introduction

Etorkizuna etorkizun gertaerak aurreikusteko edo adierazteko erabiltzen da.

Etorkizun sinplea erabiltzen dugu bat-bateko erabakiak hartzeko eta iritzia eta itxaropena adierazteko {ikusi Future Simple, A2 level}.

Be going to etorkizunerako intentsioak eta aurreikuspenak eginteko orain ikusi ahal ditugun seinaleekin oinarrituz erabiltzen da {ikusi Be going to, A1 level}.

Form

Etorkizun sinpleak (will) eta be going to-k hiru formetarako egitura ezberdina daukate:

Baiezko formak:

 • Iragan sinplea: Subject + will + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + going to + verb + …

Ezezko formak:

 • Iragan sinplea: Subject + will + not + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + not + going to + verb + …

Interrogative forms:

 • Iragan sinplea: Will + subject + verb + …?
 • Be going to: To be + subject + going to + verb + …?

Example

Future simple:

Hitz egiten gauden momentuan egindako erabakiak

 • We don’t have any bread for dinner. I will go and buy some from the bakery.

Gonbidapen

 • Will you come with us to meet the president?

Beharrak/betebeharrak/iraganeko gertaerak

 • You will have to pay with cash if you buy clothes under 50 euros.

Eskaintzak

 • will help you to make these photocopies.

Iritzietan oinarritutako aurreikuspenak

 • He thinks that being retired will be boring.

Promesak

 • I promise I will never talk to the boss about this! 

Eskaerak

 • The telephone is ringing. Will you answer it please?

Adberbio hauek dituzten esaldiak: probably, certainly, perhaps

 • will certainly come to the party.
 • He probably won’t finish writing his CV in time.
 • Perhaps we will need a new printer soon. This one is getting so slow.

Mehatxuak

 • If you don’t send an email, I will not talk to you again.

Be going to:

Hitz egiten gauden momentuaren aurretik egindako erabakiak/ekintza planifikatuak

 • We don’t have paper for the printer. I am going to get some.

Etorkizun hurbilean oinarritutako ebidentzien aurreikuspenak

 • This business isn’t going to fail. It’s a multinational corporation!

Use

Etorkizun sinplea erabiltzen dugu hurrengoa adierazteko:

 • Hitz egiten gauden momentuan egindako erabakiak;
 • Gonbidapenak;
 • Beharrak/betebeharrak/iraganeko gertaerak;
 • Eskaintzak;
 • Iritzietan oinarritutako aurreikuspenak;
 • Promesak;
 • Eskaerak;
 • Adberbio hauek dituzten esaldiak: probably, certainly, perhaps;
 • Mehatxuak.

Be going to erabiltzen dugu hurrengoa adierazteko:

 • Hitz egiten gauden momentuaren aurretik egindako erabakiak/ekintza planifikatuak.;
 • Etorkizun hurbilean oinarritutako ebidentzien aurreikuspenak.

Summary

Etorkizun sinplea (will) eta be going to bi iragan formak dira, hauek esanahi eta forman ezberdinak dira.

 • Etorkizun sinplea erabiltzen dugu iraganean aurreikuspen, sinesmen edo asmoa adierazteko.
 • Be going to erabiltzen dugu betebeharrak, aurreikuspenak eta gertatuko diren gauzez hitz egiteko.

Adibidez:
— “This printer will probably cost you 70 euros. I heard that it is the usual price.” = Ez dakigu prezioa, uste dugun prezioa esaten dugu eta horregatik etorkizun sinplea erabiltzen dugu.
— “This printer is going to cost 70 euros. I checked the price tag.” = Prezioa badakigu, horregatik be going to erabiltzen dugu.

OHARRA: Egoera batzuetan be going to egitura erabiltzen da, beste batzuek, aldiz, etorkizun sinplea behar dute.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License