Unit 10.1

Klausula konparatiboak: As … as

Introduction

Konparatiboak adjektiboekin eta adberbioekin gauzak, pertsonak edo ekintzak konparatzeko erabiltzen dira, haien arteko berdintazun eta ezberdintasunak adierazteko.

Berdintasun konparatiboak (as…as klausula) helburu berdinarekin erabiltzen dira.

{ikusi Comparisons with Adjectives and Adverbs, A1 level}

Form

Normalean berdintasun konparatioen egiturak (as…as klausula) hiru forma honetan aurkitzen ditugu:

Baiezko formak:
Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Ezezko formak:
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Galdera formak:
Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Example

Gauza berdinez hitz egiteko (baiezkoak)

  • This box of biscuits is as big as mine.
  • This restaurant makes food as good as my mum’s.

Gauza ezberdinez hitz egiteko (ezezkoak)

  • A kilo of potatoes is not as expensive as a kilo of steaks.
  • Her mountain boots are not as cheap as his backpack.

Berdintasun/ezberdintasunei buruz informazioa galdetzeko (galdera)

  • Is this box of biscuits as big as mine?
  • Do I have champagne as cold as yours?

Use

Berdintasun konparatiboak (as…as klausulak) hurrengorako:

  • Gauza berdinez hitz egiteko (baiezkoak);
  • Gauza ezberdinez hitz egiteko (ezezkoak);
  • Berdintasun/ezberdintasunei buruz informazioa galdetzeko (galdera).

Summary

Berdintasun konparatiboak (edo as…as klausula) bi gauzen, pertsonen edo ekintzen arteko berdintasun edo desberdintasunak nabarmentzeko erabiltzen dira.

As…as klausulak formazio ezberdinen arau generalak jarraitzen ditu (baiezkoa, ezezkoa eta galderak). As…as klausulekin, lehen as-ekin hasten gara eta adjetibo eta adberbio bat gehi beste as bat eta objektua ondoren. Substantibo bat ere jarri dezakegu  adjektibo edo adberbio baten atzetik.

Adibidez:
— Baiezkoa: “My doll is as lovely as yours.”
— Ezezkoa: “My doll is not as lovely as yours.”
— Galdera: “Is my doll as lovely as yours?

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License