Unit 10.1

Karşılaştırma Cümleleri: As…as


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Karşılaştırma Sıfatları [comparisons] iki insan, iki şey veya eylem arasında karşılaştırma yapmak ya da eşitlik/eşitsizlik belirtmek için kullanılan yapılardır.

Eşitlik için kullanılan karşılaştırma sıfatları da aynı amaç için [Comparative of Equality (as…as/clause)] kullanılır.
(Comparisons with Adjectives and Adverbs, A1 level konusuna bakınız.)

Form

Genelde comparative of equality (as…as clause) yapısı üç şekilde bulunur.

Olumlu

Olumlu Halde kullanımının formülü aşağıdaki gibidir:
Özne + fiil + as + sıfat/zarf + as + nesne + …
Özne + fiil + as + sıfat/zarf + isim + as + nesne + …

Olumsuz

Olumsuz Haldeki kullanım formülü aşağıdaki gibidir:
Özne + fiil + not + as + sıfat/zarf + as + nesne + …                                                                                                              Özne + fiil + not + as + sıfat/zarf + isim+ as + nesne+ …

Düzensiz

Soru Halindeki kullanım hali aşağıdaki gibidir:
Fiil + özne + as + sıfat/zarf + as + nesne + …?
Fiil + özne + as + sıfat/zarf + isim + as + nesne + …?

Example

 1. Bahsedilen özellik açsından aynı olan nesnelerde
  • This box of biscuits is as big as mine.
  • This restaurant makes food as good as my mum’s.
 2.  Farklılık gösteren nesnelerde
  • A kilo of potatoes is not as expensive as a kilo of steaks.
  • Her mountain boots are not as cheap as his backpack.
 3. Eşitlik/Eşitsizlik hakkında soru sormak istediğimizde
  • Is this box of biscuits as big as mine?
  • Do I have champagne as cold as yours?

Use

Comparative of Equality (as…as/clause) kalıbını karşılaştırma yaparken kullanırız.

 1. Bahsedilen özellik açısından aynı olan nesnelerde (Olumlu Halde);
 2. Farklılık gösteren nesnelerde (Olumsuz Halde);
 3. Eşitlik/Eşitsizlik hakkında soru sormak istediğimizde (Soru Halinde).

Summary

İki şey, iki insan veya eylem arasındaki eşitlik/eşitsizlik belirtirken Comparative of Equality (  as…as cümlesi ) ve karşılaştırma sıfatlarını kullanırız.

 • Olumlu
  Özne + fiil + as + sıfat/zarf + as + nesne + …
  Özne + fiil + as + sıfat/zarf + isim + as + nesne + …
 • Olumsuz
  Özne + fiil + not + as + sıfat/zarf + as + nesne + …                                                                                                    Özne + fiil + not + as + sıfat/zarf + isim+ as + nesne+ …
 • Soru
  Fiil + özne + as + sıfat/zarf + as + nesne + …?
  Fiil + özne + as + sıfat/zarf + isim + as + nesne + …?

Örnek:
—Olumlu: “My doll is as lovely as yours.”
— Olumsuz:“My doll is not as lovely as yours.”
— Soru:“Is my doll as lovely as yours?

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans