Unit 10.1

Karşılaştırma Cümleleri: As…as


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Karşılaştırma Sıfatları [comparisons] iki insan, iki şey veya eylem arasında karşılaştırma yapmak ya da eşitlik/eşitsizlik belirtmek için kullanılan yapılardır.

Eşitlik için kullanılan karşılaştırma sıfatları da aynı amaç için [Comparative of Equality (as…as/clause)] kullanılır.
(Comparisons with Adjectives and Adverbs, A1 level konusuna bakınız.)

Form

Genelde comparative of equality (as…as clause) yapısı üç şekilde bulunur.

Olumlu

Olumlu Halde kullanımının formülü aşağıdaki gibidir:
Özne + fiil + as + sıfat/zarf + as + nesne + …
Özne + fiil + as + sıfat/zarf + isim + as + nesne + …

Olumsuz

Olumsuz Haldeki kullanım formülü aşağıdaki gibidir:
Özne + fiil + not + as + sıfat/zarf + as + nesne + …                                                                                                              Özne + fiil + not + as + sıfat/zarf + isim+ as + nesne+ …

Düzensiz

Soru Halindeki kullanım hali aşağıdaki gibidir:
Fiil + özne + as + sıfat/zarf + as + nesne + …?
Fiil + özne + as + sıfat/zarf + isim + as + nesne + …?

Example

 1. Bahsedilen özellik açsından aynı olan nesnelerde
  • This box of biscuits is as big as mine.
  • This restaurant makes food as good as my mum’s.
 2.  Farklılık gösteren nesnelerde
  • A kilo of potatoes is not as expensive as a kilo of steaks.
  • Her mountain boots are not as cheap as his backpack.
 3. Eşitlik/Eşitsizlik hakkında soru sormak istediğimizde
  • Is this box of biscuits as big as mine?
  • Do I have champagne as cold as yours?

Use

Comparative of Equality (as…as/clause) kalıbını karşılaştırma yaparken kullanırız.

 1. Bahsedilen özellik açısından aynı olan nesnelerde (Olumlu Halde);
 2. Farklılık gösteren nesnelerde (Olumsuz Halde);
 3. Eşitlik/Eşitsizlik hakkında soru sormak istediğimizde (Soru Halinde).

Summary

İki şey, iki insan veya eylem arasındaki eşitlik/eşitsizlik belirtirken Comparative of Equality (  as…as cümlesi ) ve karşılaştırma sıfatlarını kullanırız.

 • Olumlu
  Özne + fiil + as + sıfat/zarf + as + nesne + …
  Özne + fiil + as + sıfat/zarf + isim + as + nesne + …
 • Olumsuz
  Özne + fiil + not + as + sıfat/zarf + as + nesne + …                                                                                                    Özne + fiil + not + as + sıfat/zarf + isim+ as + nesne+ …
 • Soru
  Fiil + özne + as + sıfat/zarf + as + nesne + …?
  Fiil + özne + as + sıfat/zarf + isim + as + nesne + …?

Örnek:
—Olumlu: “My doll is as lovely as yours.”
— Olumsuz:“My doll is not as lovely as yours.”
— Soru:“Is my doll as lovely as yours?

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Lisans