Unit 5.1

To be used to Fiilinin Olumsuz Hali

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

To be used to alışkın olduğumuz geleneklerimizi ve alışkanlıklarımızı anlatmak için kullanılan bir yapıdır.

Olumsuz Halde eylem, öznenin bahsedilen geleneğe veya alışkanlığa sahip olmadığını gösterir.

Form

To be used to” yapısının Olumsuz Hal formülü:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

  • Olumsuz yapının kısa hali to be fiilinin kısa hali ile aynıdır: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not used to Verb + ing
I am not used to working
You are not used to working
He/She/It is not used to working
We/You/They are not used to working

Example

  • They‘re not used to working in a big, modern city.
  • I have not had long hair since I was a child so I‘m not used to it now.
  • He is not used the noise of the washing machine.

Use

To be used to olumsuz halde alışkın olduğumuz geleneklerimizi ve alışkanlıklarımızı yapmadığımızı anlatmak için kullanılan bir yapıdır.

Summary

To be used to alışkın olduğumuz geleneklerimizi ve alışkanlıklarımızı anlatmak için kullanılan bir yapıdır. Olumsuz Halde eylem, öznenin bahsedilen geleneğe veya alışkanlığa sahip olmadığını gösterir.

To be used to” kalıbının Olumsuz Haldeki formülü:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

Örnek:
— “You are not used to having breakfast early in the morning.” = Özne bahsedilen alışkanlığa sahip olmadığını belirtiyor.

NOT: Don’t confuse it with to use to, that could appear only in sentences that are already in the past tense.

— “You aren’t used to having breakfast early in the morning.” = to be used to yapısı öznenin alışık olmadığı bir durumdan bahsetmek için kullanılır.

♦ “You didn’t use to have breakfast early in the morning.”= to use to yapısını eskiden yapılmayan fakat şimdi yapılmaya başlanan olaylar için kullanırız.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 tarafından books4languages. Tüm hakları saklıdır.

Share This Book