Unit 1.2

Past Participle

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Geçmiş Zaman yapısı [past participle] diğer zamanları oluşturmak için kullanılan fiil yapısıdır.(örneğin the present perfect).

Çoğu Geçmiş Zaman yapıdaki fiilin düzensiz hali vardır.

Form

Geçmiş Zaman yapısı Past Perfect, Past Perfect Continuous, Present Perfect, Present Perfect Şimdiki Zamanı, Gelecek Zaman, Gelecek Zaman Perfect Continuous ve Geçmiş zamanlarında kullanılır

Düzenli

Düzenli Geçmiş Zaman fiileri Geçmiş  zamanının kurallarına uyar. Düzenli fiillerde eylemin temel haline -d, -ed takıları eklenerek oluşturulur.

Düzensiz

Düzensiz fiiller bu kurala uymaz. En yaygın kullanılan düzensiz fiiller aşağıda verilmiştir:

VerbPast Participle
becomebecome
breakbroken
bringbrought
buybought
dodone
drawdrawn
drinkdrunk
eateaten
feelfelt
findfound
gogone
havehad
hearheard
keepkept
readread
runrun
saysaid
seeseen
teachtaught
writewritten

Example

Düzenli

  • I have just finished my work.
  • He has already stopped exercising.
  • They have started to talk during the lesson.

Düzensiz

  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • They have never been to Chicago.

Use

Geçmiş Zaman yapısını tüm zamanları yapılandırmak için kullanabiliriz.

Summary

Geçmiş Zaman yapısı [past participle] birçok fiille kullanılabilir. Düzenli fiillerde eylemin temel haline -d, -ed takıları eklenerek oluşturulur fakat birçok düzensiz fiil de vardır.

Örnek:
—— Düzenli: “Watch” ⇒ “I have watched a great movie tonight.” = Fiilin sonuna -ed eklenir.
— Düzensiz: “Be” ⇒ “I have been to Montenegro four times.” / “I have beed to Montenegro four times.” =  be fiili been fiiline dönüşür.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book