Unit 7.2

Ought to Modal Fiili


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modal Fiiller [Modal Verbs] kendi başlarına anlamları olmayan fakat cümlede ana eylemi niteleyerek anlamını değiştiren ve eylem hakkında ek bilgi sağlayan yardımcı fiillerdir.

Ought to öneriler ve tavsiyeler aracılığıyla zorunluluklara ve görevlere işaret ederler. “Must” kadar güçlü bir zorunluluk belirtmemektedir. “Should” ifadesine çok benzer fakat daha az kullanılır. Yapısal olarak birbirlerinden çok farklıdırlar.

Form

Ought to fiili üçüncü tekil kişi için bile aynıdır ve üç halde bulunur.

olumlu

Ought to fiili ile olumlu halde cümle kurmak istediğimizde:
Özne + ought to + fiil + …

Subject ought to Verb
I/You ought to work
He/She/It ought to work
We/You/They ought to work

Olumsuz

Ought to fiili ile Olumsuz halde cümle kurmak istediğimizde:
Özne + ought + not + to + fiil + …

Subject ought to + not Verb
I/You ought not to work
He/She/It ought not to work
We/You/They ought not to work

Soru

Ought to fiili ile soru halinde cümle kurmak istediğimizde:
Ought + özne + to + fiil + …?

Ought Subject to Verb Question
Mark
Ought I/you to work ?
Ought he/she/it to work ?
Ought we/you/they to work ?

 

Example

Zorunluluk/Görev

 • You ought to apologise.
 • Smoking oughtn’t to be allowed at school.
 • You ought to get the diploma soon.

Tavsiye

 • You ought to work out more.
 • He oughtn’t to memorise the rule, it’s better to understand it.
 • Ought we to read the syllabus of the course?

Use

Ought must kadar güçlü bir zorunluluk belirtmez. Ought fiilini aşağıdaki durumlarda kullanırız.

 1. Birisine bir şey önerirken veya öneri istediğimizde;
 2. Yapılması gereken bir zorunluluk ya da görev olduğunda.

Summary

Ought to tavsiyeler ve öneriler aracılığıyla zorunluluklardan ve görevlerden bahsetmek için kullanılan yardımcı modal fiilleridir [Modal Verbs].

Cümle formülleri aşağıdaki gibidir:

 • Olumlu: Özne + ought to + fiil + …
 • Olumsuz: Özne + ought + not + to + fiil + …
 • Soru: Ought + özne + to + fiil + …?

Örnek:
— Olumlu: “You ought to do your homework to understand the subject.” = Olumlu, Öneride bulunurken;
Olumsuz: You oughtn´t to do your homework to understand the subject.” =Olumsuz, öneride bulunurken;
Soru: Ought you to do your homework to understand the subject?” = Soru, onay ya da öneri isterken;
You must do your homework or you will fail the class.” = Must daha güçlü bir zorunluluk belirtir.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans