Unit 7.2

Should ve Ought to


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Should ve Ought to fiilleri kendi başlarına bir anlamı olmayan fakat cümledeki ana eylemi niteleyerek anlamını değiştiren ve eylem hakkında ek bilgi sağlayan yardımcı modal fiillerdir.

Should ve Ought to fiilleri tavsiyeler ve öneriler aracılığıyla zorunluluklardan ve görevlerden bahsetmek için kullanılır.

Form

Should ve Ought to fiilleri kendilerinden sonra fiilin yalın halini alırlar ve üçüncü tekil kişi için bile yapıları aynıdır.

Olumlu Yapıları:

 • Should: Özne + should + infinitive + …
 • Ought to: Özne + ought to + infinitive + …

Olumsuz Yapıları:

 • Should: Özne + should + not + infinitive + …
 • Ought to: Özne + ought + not + to + infinitive + …

Soru Yapıları:

 • Should: Should + özne + infinitive + …?
 • Ought to: Ought + özne + to + infinitive + …?

Example

Should

 • We should go now. / We should to go now.
 • We shouldn’t go now.
 • Should we go now?

Ought to

 • We ought to go now. / We ought go now.
 • We oughtn’t to go now.
 • Ought we to go now?

Use

Her iki modal fiili de anlam olarak birbirine yakındır ve biri diğerinin yerine kullanılabilir. Must fiili kadar güçlü bir zorunluluk anlamı vermezler.
Fakat Should fiili Ought to fiilinden daha sık kullanılır ve ondan daha az resmidir. Ought to neredeyse hiçbir zaman soru veya olumsuz halde kullanılmaz.

Summary

Should ve Ought to tavsiyeler ve öneriler aracılığıyla zorunluluklardan ve görevlerden bahsetmemizi sağlayan modal fiilleridir [modal verbs].

Anlamları aynı olsa da kullanım açısından farklılık gösterirler:

 • Should fiili Ought to fiilinden daha sık kullanılır ve ondan daha az resmidir.
 • Ought to fiili genelde resmi bir anlamdadır ve bu fiilin günlük konuşmada özellikle olumsuz ve soru halinde kullanımı çok yaygın değildir.

Örneğin:
—  “You should apologise.” / “You ought to apologise.”

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans