Unit 6.1

Sayılamayan İsimler


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Sayılamayan İsimler [uncountable nouns] “bir bütün olarak” birbirlerinden ayıramadığımız isimlere denmektedir.
Bu tür isimlere örnek olarak sıvılar ve belirli bir sınırı olmayan maddeler verilebilir. Bu maddelerin miktarını sayarak ölçemediğimiz için sayılamayan olarak adlandırılırlar (Countable and Uncountable Nouns, A1 level konusuna bakınız).

Form

Sayılamayan İsimler “bir bütün olarak” bulunan birbirlerinden ayrılar sayılamayan isimlere denmektedir. Aşağıda en sık kullanılan sayılamayan isimler gösterilmektedir:

 1. Yalnız tekil olarak kullanılan isimler : advice, baggage, energy, hair, homework, information, money
 2. Yalnız çoğul olarak kullanılan isimler: clothes, groceries, news, regards, thanks
 3. Genel olarak bahsediliyorsa sayılamayan olarak,  belli bir şeyden ya da onun anlamından bahsediliyosa sayılabilen isim olarak kullanılan isimler:  a type of, a kind of…, materyaller veya sıvılar için: glass, paper, coffee, water…, veya soyut isimler: life, time

Example

 1. Yalnızca tekil halde kullanılanlar
  • My baggage is so heavy because of the camera in it!
  • Her energy as a salsa dancer is incredible!
  • Their money was not enough to buy the painting.
 2. Yalnızca çoğul halde kullanılanlar
  • Could you get the groceries?
  • He told me some news about your journey.
  • We send our thanks to the director.
 3. Hem Sayılabilen hem Sayılamayan İsim olarak kullanılanlar
  • She has a lot of glass bowls. / Does she want a glass of coke?
  • Can I borrow some coffee? / Shall I get a coffee (= a cup of coffee)?
  • I need more time. / I miss the times of my internship ( = a specific period).

Use

Sayılamayan İsimler soyut düşüncelerden, materyallerden, gazlardan ve sıvılardan bahsetmek için kullanılırlar.

Summary

Sayılamayan İsimler [uncountable nouns] kolaylıkla sayamayacağımız, toplu halde bulunan isimlerdir.

Sadece tekil halde bulunanlar: advice, baggage, energy, hair, homework, information, money

Bazen yalnızca çoğul halde kullanılırlar: clothes, groceries, news, regards, thanks

Hem sayılabilen hem sayılamayan isim gruplarına giren kullanımları vardır ve bu kullanımlara bağlı olarak anlamları değişir: a type of…, a kind of…; coffee, glass, paper, water… (materyaller ve sıvılar); lifetime… (soyut isimler).

Örnek:

— “I don´t have energy for another trip.” = Energy tekil sayılamayan yapıdadır.
— “I will tell you later the news of today.” = News çoğul sayılamayan yapıdadır.
“Can I have some coffee?”= Coffee sözcüğü burada toz halinde istendiği için Sayılamayan İsim olarak kullanılmıştır fakat bir fincan anlamındadır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans