Unit 5.2

Infinitive Fiili


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Birinin amacından (bir eylemin amacı veya sebebi) bahsederken To + Infinitive kalıbını kullanabiliriz.

Form

Zero infinitive (work) yapısı Infinitive Hal (to work) ile aynıdır ve Infinitive yapısından sonra sadece  “not” takısı ekleyerek Olumsuz yapabiliriz (not to work).

Example

  • I went outside to help my mom, not to help you.
  • He called me to invite us to the beach, not to invite us to the picnic.
  • We travelled to see my classmates, not to get married.

Use

Amaç belirtmek için bazı fiillerin ardından To + Infinitive kalıbı kullanılır fakat yardımcı fiillerden sonra asla kullanılmaz. Ayrıca, bu kalıp edatlardan sonra -to ile birlikte ya da tek başına kullanılmaz.

Summary

Birinin amacından bahsederken To + Infinitive kalıbını kullanabiliriz. Infinitive yapısından sonra sadece bir “not” takısı ekleyerek Olumsuz Hale [negative] geçebiliriz.

Örnek:
— “I have to find an excuse to go to the cinema with them” = Özne “to infinitive” yapısını kullanarak sinemaya gitmeyi amaçladığını ifade ediyor.
— “I have to find an excuse not to go to the cinema with them.” = Özne “to infinitive” yapısını kullanarak sinemaya gitmemeyi amaçladığını ifade ediyor.

Not: To + Infinitive kalıbı  yardımcı fiillerden sonra ya da edatlardan sonra -to ile birlikte ya da tek başına kullanılmaz.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans