Unit 5.2

Infinitive Fiili


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Birinin amacından (bir eylemin amacı veya sebebi) bahsederken To + Infinitive kalıbını kullanabiliriz.

Form

Zero infinitive (work) yapısı Infinitive Hal (to work) ile aynıdır ve Infinitive yapısından sonra sadece  “not” takısı ekleyerek Olumsuz yapabiliriz (not to work).

Example

  • I went outside to help my mom, not to help you.
  • He called me to invite us to the beach, not to invite us to the picnic.
  • We travelled to see my classmates, not to get married.

Use

Amaç belirtmek için bazı fiillerin ardından To + Infinitive kalıbı kullanılır fakat yardımcı fiillerden sonra asla kullanılmaz. Ayrıca, bu kalıp edatlardan sonra -to ile birlikte ya da tek başına kullanılmaz.

Summary

Birinin amacından bahsederken To + Infinitive kalıbını kullanabiliriz. Infinitive yapısından sonra sadece bir “not” takısı ekleyerek Olumsuz Hale [negative] geçebiliriz.

Örnek:
— “I have to find an excuse to go to the cinema with them” = Özne “to infinitive” yapısını kullanarak sinemaya gitmeyi amaçladığını ifade ediyor.
— “I have to find an excuse not to go to the cinema with them.” = Özne “to infinitive” yapısını kullanarak sinemaya gitmemeyi amaçladığını ifade ediyor.

Not: To + Infinitive kalıbı  yardımcı fiillerden sonra ya da edatlardan sonra -to ile birlikte ya da tek başına kullanılmaz.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Lisans