Unit 4.2

Adverbs of Frequency

Adverbs

Adverbs cümledeki diğer ögeleri betimleyen  isimlerdir. Cümle ile ilgili geniş çapta bilgi verirler.

Bir olayın gerçekleştiği sıklıktan bahsetmek için Adverbs of Frequency kullanılır.

{Bkz. Adverbs – Frequency, A1 level}

EXTRA: Adverbs = Zarflar; Adverbs of Frequency = Sıklık Zarfları.

Bir olayın gerçekleştiği sıklıktan bahsederken Adverbs of Frequency kullanılır. Bunlardan bazıları aşağıdaki listededir:

 • Indefinite frequency: now and then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
 • Definite frequency: daily, weekly, monthly, periodically, yearly

Sıklık ile ilgili daha kesin bir bilgi vermek istendiğinde şu zarflar kullanılır: Daily, weekly, monthly, periodically, yearly.

 • Adverbs of indefinite frequency
  • Now and then we go to the country.
  • I seldom go to the beach.
  • He has a flat in London now, but he still comes home occasionally.
  • I frequently have headaches.
  • She exercises regularly.
  • They constantly feel bad.
 • Adverbs of definite frequency
  • You go shopping daily.
  • Martin has weekly visits from his mother.
  • We get social welfare payment monthly.
  • He periodically complains about his ex-wife.
  • I pay for the ambulance service yearly.

Adverbs of Frequency aynı zamanda bir olayın ne sıklıkla gerçekleştiğini göstererek zaman zarfı olarak da kullanılabilirler.Yardımcı fiillerden “to be” veya “to have” önce(“I’m rarely at home”) veya diğer fiillerden önce (I rarely go to the dentist) kullanılırlar.

 • Never (hiçbir zaman);
 • Rarely (sık olmayan durumlarda);
 • Now and then (zaman zaman);
 • Seldom (sadece belirli durumlarda);
 • Sometimes (her zaman veya sıklıkla olmayan bazı durumlarda);
 • Occasionally (sıklıkla olmayan; bazen gerçekleşen olaylarda);
 • Often (birçok kez);
 • Usually (çoğu zaman);
 • Frequently (sıklıkla);
 • Regularly (sıklıkla);
 • Constantly (her zaman veya sıklıkla);
 • Always (her zaman).

Adverbs cümledeki diğer ögeleri betimleyen  isimlerdir. Cümle ile ilgili geniş çapta bilgi verirler. Bir olayın gerçekleştiği sıklıktan bahsetmek için kullanılan zarflara Adverbs of Frequency denir.

En çok kullanılan Adverbs of Frequency yapılma sıklıkları en azdan en çoğa doğru sırasıyla: Never, rarely, now and then, seldom, sometimes, occasionally, often, usually, frequently, regularly, constantly ve always.

Örneğin:
“I never go to the gym.” = Özne (I) spor salonuna hiç gitmiyor.
— “sometimes go to the gym.” = Özne (I) spor salonuna bazen gidiyor.
— “I frequently go to the gym.” = Özne (I) spor salonuna sık sık gidiyor.

NOTE: Zarflar genellikle yardımcı fiillerden önce (“to be ve “to have“), diğer fiillerden sonra kullanılırlar.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book