Unit 4.2

Sıklık Zarfları


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zarflar [Adverbs] cümledeki diğer ögeleri betimleyen isimlerdir. Cümle ile ilgili geniş çapta bilgi verirler.
Bir olayın gerçekleştiği sıklıktan bahsetmek için Sıklık Zarfları [Adverbs of Frequency] kullanılır (Adverbs of Frequency, A1 konusuna bakınız).

Form

Zarflar yardımcı fiillerden sonra (to be/to have) veya diğer fiillerden önce kullanılır.

Bir olayın gerçekleştiği sıklıktan bahsederken Sıklık Zarfları (belirli ve belirsiz) kullanılır. Bunlardan bazıları aşağıdaki listededir:

 • En yaygın kullanılan belirsizlik belirten sıklık zarfları: now and then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
 • En yaygın kullanılan belirli sıklık zarfları: daily, weekly, monthly, periodically, yearly

Example

Belirsizlik belirten sıklık zarfları

 • Now and then we go to the country.
 • I seldom go to the beach.
 • He has a flat in London now, but he still comes home occasionally.
 • I frequently have headaches.
 • She exercises regularly.
 • They constantly feel bad.

Belirli sıklık zarfları

 • You go shopping daily.
 • Martin has weekly visits from his mother.
 • We get social welfare payment monthly.
 • He periodically complains about his ex-wife.
 • I pay for the ambulance service yearly.

Use

Sıklık Zarfları bir olayın ne sıklıkla gerçekleştiğini göstererek zaman zarfı olarak da kullanılabilirler.

Belirsizlik belirten sıklık zarfları: sıklık belirtmek için kullanılırlar fakat olayın tam olarak ne sıklıkla olduğu hakkında bilgi vermezler.

Belirli sıklık zarfları: olayın tam olarak ne sıklıkla olduğunu belirtmek için kullanılırlar.

Summary

Bir olayın gerçekleştiği sıklıktan bahsetmek için kullanılan zarflara Sıklık Zarfları [adverbs of frequency] denir.

En çok kullanılan belirsizlik belirten sıklık zarfları: now, then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
En çok kullanılan belirli sıklık zarfları: daily, weekly, monthly, periodically, yearly

Örnek:
— “I seldom go to the gym.” = Özne (I) spor salonuna bazen gidiyor.
— “I’m periodically going to the gym.” = Özne (I) spor salonuna sık sık gidiyor.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans