Unit 7.1

Must: Zorunluluk Modal Fiili

Modal Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Modal fiil [modal verb] cümledeki fiili niteleyerek eylem hakkında daha detaylı bilgi verilmesini sağlayan fakat kendi başına bir anlamı olmayan yardımcı fiillerdir.

Must kesinliği, gerekliliği, kişisel düşüncelerden yola çıkarak belirlenen zorunlulukları gösteren yardımcı bir modal fiilidir. Olumsuz halinde yasaklı bir durumun varlığını gösterir.

Form

Must fiili üç şekilde kullanılır ve üçüncü tekil kişi de bile yapısı değişmez.

Olumlu

Olumlu halinin formülü şu şekildedir:
Subject + must + verb + …

SubjectmustVerb
I/Youmustwork
He/She/Itmustwork
We/You/Theymustwork

Olumsuz

Must ifadesinin Olumsuz Haldeki formülü şu şekildedir:
Subject + must not + verb + …

 • Olumsuz must yapısının kısa hali: mustn’t.
Subjectmust + notVerb
I/Youmust notwork
He/She/Itmust notwork
We/You/Theymust notwork

Soru

Must ifadesinin Soru Haldeki formülü şu şekildedir:
Must + subject + verb + …?

MustSubjectVerbQuestion
Mark
MustI/youwork?
Musthe/she/itwork?
Mustwe/you/theywork?

Example

 1. Kesinlik/mantıken olması beklenen olaylar
  • It must be her flat. It’s number 13.
  • This house must be in a good state! They renovated it last year.
  • Must they be rich? They live in a luxury flat in the city center.
 2. Zorunluluklar
  • I must search for a new house, my contract ends soon.
  • She must clean the kids’ clothes, they got very dirty at the park.
  • Must we be on time?
 3. Gereklilik
  • I must buy a new fridge.
  • He must search for a student flat.
  • Must they paint the walls?
 4. Yasaklama (olumsuz halde)
  • You must not give your address on online forums!
  • He must not surf the internet while working!
  • You mustn’t smoke in this restaurant.

Use

Must ifadesini şu durumlarda kullanırız:

 1. Bir şeyden emin olduğumuzda, bir şeyin gerçekleşmesi mantık çerçevesinde bekleniyorsa (Olumlu);
 2. Zorunluluğun olduğu durumlarda (Olumlu, Soru);
 3. Bir şey gerekli olduğunda (Olumlu, Soru);
 4. Yasaklama (Olumsuz).

Summary

Modal fiil [modal verb]  Must kesinliği, kişisel düşüncelerden yola çıkarak belirlenen zorunlulukları gösteren bir yardımı modal fiildir. Yapılış formülü üç tekil kişide bile aynıdır. Must üç halde de kullanılabilir.

Must ifadesinin üç halde yapılış formülü aşağıda yer almaktadır:

 • Olumlu: Subject + must + verb + …
 • Olumsuz: Subject + must not + verb + …
 • Soru: Must + subject + verb + …?

Örnek:
— Olumlu: “I must visit my parents soon.” = Özne ailesini ziyaret etme zorunluluğunu hissediyor.
— Olumsuz: “You must not try drugs.” = Yasaklı bir durumu gösteriyor.
— Soru: “Must I do it now?” = Özne eylemi şu anda mı yapması gerektiğini soruyor.

 

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book