Unit 7.1

Must: Zorunluluk Modal Fiili


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modal fiil [modal verb] cümledeki fiili niteleyerek eylem hakkında daha detaylı bilgi verilmesini sağlayan fakat kendi başına bir anlamı olmayan yardımcı fiillerdir.

Must kesinliği, gerekliliği, kişisel düşüncelerden yola çıkarak belirlenen zorunlulukları gösteren yardımcı bir modal fiilidir. Olumsuz halinde yasaklı bir durumun varlığını gösterir.

Form

Must fiili üç şekilde kullanılır ve üçüncü tekil kişi de bile yapısı değişmez.

Olumlu

Olumlu halinin formülü şu şekildedir:
Özne + must + fiil + …

Subject must Verb
I/You must work
He/She/It must work
We/You/They must work

Olumsuz

Must ifadesinin Olumsuz Haldeki formülü şu şekildedir:
Özne + must not + fiil + …

 • Olumsuz must yapısının kısa hali: mustn’t.
Subject must + not Verb
I/You must not work
He/She/It must not work
We/You/They must not work

Soru

Must ifadesinin Soru Haldeki formülü şu şekildedir:
Must + özne + fiil + …?

Must Subject Verb Question
Mark
Must I/you work ?
Must he/she/it work ?
Must we/you/they work ?

Example

 1. Kesinlik/mantıken olması beklenen olaylar
  • It must be her flat. It’s number 13.
  • This house must be in a good state! They renovated it last year.
  • Must they be rich? They live in a luxury flat in the city center.
 2. Zorunluluklar
  • I must search for a new house, my contract ends soon.
  • She must clean the kids’ clothes, they got very dirty at the park.
  • Must we be on time?
 3. Gereklilik
  • I must buy a new fridge.
  • He must search for a student flat.
  • Must they paint the walls?
 4. Yasaklama (olumsuz halde)
  • You must not give your address on online forums!
  • He must not surf the internet while working!
  • You mustn’t smoke in this restaurant.

Use

Must ifadesini şu durumlarda kullanırız:

 1. Bir şeyden emin olduğumuzda, bir şeyin gerçekleşmesi mantık çerçevesinde bekleniyorsa (Olumlu);
 2. Zorunluluğun olduğu durumlarda (Olumlu, Soru);
 3. Bir şey gerekli olduğunda (Olumlu, Soru);
 4. Yasaklama (Olumsuz).

Summary

Modal fiil [modal verb]  Must kesinliği, kişisel düşüncelerden yola çıkarak belirlenen zorunlulukları gösteren bir yardımı modal fiildir. Yapılış formülü üç tekil kişide bile aynıdır. Must üç halde de kullanılabilir.

Must ifadesinin üç halde yapılış formülü aşağıda yer almaktadır:

 • Olumlu: Özne + must + fiil + …
 • Olumsuz: Özne + must not + fiil + …
 • Soru: Must + özne + fiil + …?

Örnek:
— Olumlu: “I must visit my parents soon.” = Özne ailesini ziyaret etme zorunluluğunu hissediyor.
— Olumsuz: “You must not try drugs.” = Yasaklı bir durumu gösteriyor.
— Soru: “Must I do it now?” = Özne eylemi şu anda mı yapması gerektiğini soruyor.

 

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans