Unit 8.2

One ve Ones

Pronouns

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

One ve Ones isimlerin yerine alarak gereksiz tekrarları önlemek için kullanılır.

Form

 One ve Ones kullanacağımız zaman aşağıdaki formül kullanılır:

One: Tekil isimler için.
Ones: Çoğul isimler için.

Sayılamayan isimler için kullanamayız.

Example

One

  • I would like a waffle. Just a small one with some cream and berries.
  • This novel is better than that one.
  • They have a new camera, it’s the one I saw in the newspaper.

Ones

  • I really like these drawings, the ones which Peter drew.
  • He needs new photos of her. The ones that I took are too dark.
  • They saw new paintings of Joanna, the ones which are at the exhibition.

Use

One/ Ones , daha önce bahsedilen bir kelimeyi tekrar etmekten kaçınmak için kullanılır.

Summary

One ve Ones gereksiz tekrarları önlemek için kullanılır.

  • Eğer sayılabilir tekil bir isimin yerine kullanacaksak One,
  • Sayılabilir çoğul bir isimin yerine kullanacaksak Ones kullanılır.

Örnek:
— “There is a phone on the table. The black one is mine.” = Tekil, sayılabilen bir isim phone.
— “There are 3 phones on the table. The black ones are mine.”  = Çoğul sayılabilen isim phones.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 tarafından books4languages. Tüm hakları saklıdır.

Share This Book