Unit 8.2

One ve Ones

Pronouns

One ve Ones isimlerin yerine alarak gereksiz tekrarları önlemek için kullanılır.

 One ve Ones kullanacağımız zaman aşağıdaki formül kullanılır:

One: Tekil isimler için.
Ones: Çoğul isimler için.

Sayılamayan isimler için kullanamayız.

 • One
  • I would like a waffle. Just a small one with some cream and berries.
  • This novel is better than that one.
  • They have a new camera, it’s the one I saw in the newspaper.
 • Ones
  • I really like these drawings, the ones which Peter drew.
  • He needs new photos of her. The ones that I took are too dark.
  • They saw new paintings of Joanna, the ones which are at the exhibition.

One/ Ones , daha önce bahsedilen bir kelimeyi tekrar etmekten kaçınmak için kullanılır.

One ve Ones gereksiz tekrarları önlemek için kullanılır.

 • Eğer sayılabilir tekil bir isimin yerine kullanacaksak One,
 • Sayılabilir çoğul bir isimin yerine kullanacaksak Ones kullanılır.

Örnek:
— “There is a phone on the table. The black one is mine.” = Tekil, sayılabilen bir isim phone.
— “There are 3 phones on the table. The black ones are mine.”  = Çoğul sayılabilen isim phones.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book