Unit 8.1

Like ile Yapılan Karşılaştırmalar

Syntax

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Like zevk aldığımız ve sevdiğimiz şeylerden bahsedilirken kullanılan bir fiildir.

Like edatını iki benzer şey ,aynı şey veya fikir arasında karşılaştırma yapmak için kullanabiliriz.

Form

Like ile yapılan karşılaştırmanın cümle yapısı aşağıdaki şekildedir:
First clause + like + noun/pronoun + …

Example

  • Your house looks like my mother’s house.
  • This boy cleans like a robot.
  • Those student apartments look like garbage.

Use

İki benzer veya aynı şeyi karşılaştırmak için like kullanılır.

Summary

İki benzer veya aynı şeyi karşılaştırmak için like kullanılır ve genellikle isimlerden veya zamirlerden önce gelir.

Cümle yapısı aşağıdaki gibidir:
First clause + like + noun/pronoun + …

Örnek:
— “The kitchen smells like flowers.” = Like burada mutfağı çiçeğe benzetmek için kullanılmış.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 tarafından books4languages. Tüm hakları saklıdır.

Share This Book