Unit 8.1

Bəyənməklə Əlaqeli Müqayisələr

Contributors

Introduction

Bəyənmək [like], fel kimi ləzzət aldığımız və zövq aldığımız şeyləri ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Bəyənmək [like] ədatı iki oxşar və ya eyni şey və ya fikir arasında müqayisə aparmaq üçün istifadə olunur.

Form

Adətən bəyənmək [like] ədatı müqayisəsi bu quruluşa malikdir:

Clause + like + noun/pronoun + …

Bu bənd mövzu + feldən ibarətdir.

Example

  • Your house looks like my mother’s house.
  • This boy cleans like a robot.
  • Those student apartments look like garbage.

Use

Biz bəyənmək [like] ədatından oxşar və ya eyni olan iki şeyi müqayisə etmək istifadə edirik.

Summary

Bəyənmək [like] ədatı iki oxşar və ya eyni şey və ya fikir arasında müqayisə aparmaq üçün istifadə olunur.

Bəyənmək [like] ədatı birinci bəndlə isim və ya əvəzlik arasında yerləşdirilir.

Misal üçün:
— “The kitchen smells like flowers.” = Like helps us to compare the smell of the kitchen and flowers.

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License