Unit 9.1

Dərəcə Zərfləri

Advertising

Introduction

Zərflər [adverbs] bənddəki digər elementlərin dəyişdiricisi kimi fəaliyyət göstərən ifadələrdir. Onlar geniş bir məlumat təmin edə bilirlər.

Dərəcə zərfləri [adverbs of degree] və ya gücləndiricilər [intensifiers] hərəkətin və ya sifətin intensivliyi [intensity] barədə məlumat vermək üçün istifadə olunur {A1 səviyyəki dərəcə zərflərinə [adverbs of degree] baxın}.

Form

Dərəcə zərfləri [adverbs of degree] adətən olmaq [to be] və ya sahib olmaq [to have] köməkçi fellərindən sonra və ya digər fellərdən və ya dəyişdirdikləri sözlərdən əvvəl yerləşdirilir.

Regular

Əksər hallarda sifətlərə ly- əlavə edərək qaydalı [regular] dərəcə zərflərini əldə edirik. Misal üçün:

Adjective Adverb
bare barely
real really
total totally
complete completely
absolute absolutely

Irregular

Dərəcəli zərflərin yaranmasında müxtəlif istisnalar mövcuddur, buna görə də eyni qaydaya əməl etmirik və sadəcə sifətin eyni formasını saxlayırıq. Misal üçün:

Adjective Adverb
almost almost
enough enough
too too
very very
quite quite

Example

Regular

  • They barely know each other.
  • We are really angry about the noise.
  • It is totally worth it!
  • You are completely wrong!
  • You have absolutely nothing to drink.

Irregular

  • She almost spilt the orange juice.
  • I think you had enough wine.
  • This bag of potatoes is too heavy.
  • They are very thirsty.
  • You have quite a shopping list here.

Use

Dərəcə zərflərini [adverbs of degree] bir hərəkətin, sifətin və ya başqa bir zərfin intensivliyini göstərmək üçün istifadə edirik.

Summary

Dərəcə zərflərini [adverbs of degree] bir hərəkətin, sifətin və ya başqa bir zərfin intensivliyi haqqında məlumat verir. Ümumiyyətlə köməkçi fellərdən sonra və digər fellərdən və ya dəyişdirdikləri sözlərdən əvvəl yerləşdirilirlər.

Sifətə ly- əlavə etməklə əmələ gəlirlər (çətinliklə, həqiqətən, tamamilə, tamamilə, tamamilə …).

Misal üçün:
— “Absolute” ⇒ “I absolutely agree with you.” = It shows the intensity of the action.
“Real” ⇒ “I am really happy right now.” = It shows the intensity of the adjective.

Bəzi dərəcə zərfləri qaydasızdır [irregular] və sadəcə sifətin eyni formasını saxlayır (demək olar ki, kifayət qədər, çox, olduqca …).

Misal üçün:
“Almost” ⇒ “She almost drank it all.”

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License