Unit 9.1

Przysłówki stopnia


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Przysłówki [adverbs] są wyrażeniami, które działają jako modyfikatory innych elementów klauzuli. Mogą zapewnić szeroki zakres informacji.

Przysłówki stopnia [adverbs of degree] lub wzmacniacze [intensifiers] są używane do dostarczania informacji o intensywności działania lub przymiotnika {zobacz Przysłówki stopnia, poziom A1}.

Form

Przysłówki stopnia są zwykle umieszczane za czasownikami pomocniczymi to be lub to have, lub przed innymi czasownikami lub słowami, które modyfikują.

Regularnie

W większości przypadków uzyskujemy regularne przysłówki stopnia, dodając -dodatkowo do przymiotników, na przykład:

ADJECTIVE ADVERB
bare barely
real really
total totally
complete completely
absolute absolutely

Nieregularne

Nieregularne przysłówki stopnia nie przestrzegają tej samej zasady i po prostu zachowują tę samą formę przymiotnika, na przykład:

ADJECTIVE ADVERB
almost almost
enough enough
too too
very very
quite quite

Example

Regularne

  • They barely know each other.
  • We are really angry about the noise.
  • It is totally worth it!
  • You are completely wrong!
  • You have absolutely nothing to drink.

Nieregularne

  • She almost spilt the orange juice.
  • I think you had enough wine.
  • This bag of potatoes is too heavy.
  • They are very thirsty.
  • You have quite a shopping list here.

Use

Przysłówki stopnia są używane do pokazania intensywności akcji, przymiotnika lub innego przysłówka.

Summary

Przysłówki stopnia [adverbs of degree] informują o intensywności działania lub przymiotnika. Zazwyczaj są one umieszczone po czasownikach pomocniczych i przed innymi czasownikami lub słowami, które modyfikują.

Tworzą się przez dodanie do przymiotnika (barelyreallytotallycompletelyabsolutely…).

Na przykład:
— “Absolute” ⇒ “absolutely agree with you.” = Pokazuje intensywność czynności.
— “Real” ⇒ “I am really happy right now.” = Pokazuje intensywność przymiotnika.

Niektóre przysłówki stopnia są nieregularne i po prostu zachowują tę samą formę przymiotnika (almostenoughtooveryquite…).

Na przykład:
— “Almost” ⇒ “She almost drank it all.” = Pokazuje intensywność czynności.
— “Enough” ⇒ “It is cold enough.” = Pokazuje intensywność przymiotnika.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License