Unit 9.1

Przysłówki stopnia

Introduction

Przysłówki [adverbs] są wyrażeniami, które działają jako modyfikatory innych elementów klauzuli. Mogą zapewnić szeroki zakres informacji.

Przysłówki stopnia [adverbs of degree] lub wzmacniacze [intensifiers] są używane do dostarczania informacji o intensywności działania lub przymiotnika {zobacz Przysłówki stopnia, poziom A1}.

Form

Przysłówki stopnia są zwykle umieszczane za czasownikami pomocniczymi to be lub to have, lub przed innymi czasownikami lub słowami, które modyfikują.

Regularnie

W większości przypadków uzyskujemy regularne przysłówki stopnia, dodając -dodatkowo do przymiotników, na przykład:

ADJECTIVE ADVERB
bare barely
real really
total totally
complete completely
absolute absolutely

Nieregularne

Nieregularne przysłówki stopnia nie przestrzegają tej samej zasady i po prostu zachowują tę samą formę przymiotnika, na przykład:

ADJECTIVE ADVERB
almost almost
enough enough
too too
very very
quite quite

Example

Regularne

  • They barely know each other.
  • We are really angry about the noise.
  • It is totally worth it!
  • You are completely wrong!
  • You have absolutely nothing to drink.

Nieregularne

  • She almost spilt the orange juice.
  • I think you had enough wine.
  • This bag of potatoes is too heavy.
  • They are very thirsty.
  • You have quite a shopping list here.

Use

Przysłówki stopnia są używane do pokazania intensywności akcji, przymiotnika lub innego przysłówka.

Summary

Przysłówki stopnia [adverbs of degree] informują o intensywności działania lub przymiotnika. Zazwyczaj są one umieszczone po czasownikach pomocniczych i przed innymi czasownikami lub słowami, które modyfikują.

Tworzą się przez dodanie do przymiotnika (barelyreallytotallycompletelyabsolutely…).

Na przykład:
— “Absolute” ⇒ “absolutely agree with you.” = Pokazuje intensywność czynności.
— “Real” ⇒ “I am really happy right now.” = Pokazuje intensywność przymiotnika.

Niektóre przysłówki stopnia są nieregularne i po prostu zachowują tę samą formę przymiotnika (almostenoughtooveryquite…).

Na przykład:
— “Almost” ⇒ “She almost drank it all.” = Pokazuje intensywność czynności.
— “Enough” ⇒ “It is cold enough.” = Pokazuje intensywność przymiotnika.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License