Adverbele de grad

Adverbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Adverbele [Adverbs] sunt expresiile care funcționează ca modificatori ale altor elemente din propoziție. Ele pot oferi multă informație.

Adverbele de grad [Adverbs of degree] sau intensificatorii [intensifiers] se utilizează pentru a oferi informații despre intensitatea unei acțiuni sau adjectiv {vezi Adverbele – de Grad, Nivelul A1}.

Form

Adverbele de grad, de obicei, se poziționează după verbele auxiliare to be sau to have, sau înaintea altor verbe ori cuvinte pe care le modifică.

Regulat

În cele mai multe din cazuri obținem adverbe de grad regulate prin adăugarea lui -ly la adjective, de exemplu:

AdjectiveAdverb
barebarely
realreally
totaltotally
completecompletely
absoluteabsolutely

Neregulat

Adverbele de grad neregulate nu funcționează după aceeași regulă, ci pur și simplu mențin aceeași formă a adjectivelor, de exemplu:

AdjectiveAdverb
almostalmost
enoughenough
tootoo
veryvery
quitequite

Example

Regulat

  • They barely know each other.
  • We are really angry about the noise.
  • It is totally worth it!
  • You are completely wrong!
  • You have absolutely nothing to drink.

Neregulat

  • She almost spilt the orange juice.
  • I think you had enough wine.
  • This bag of potatoes is too heavy.
  • They are very thirsty.
  • You have quite a shopping list here.

Use

Adverbele de grad se utilizează pentru a arăta intensitatea unei acțiuni, adjectiv sau altui adverb.

Summary

Adverbele de grad [Adverbs of degree] oferă informații despre intensitatea unei acțiuni sau adjectiv. Sunt, de obicei, poziționate după verbele auxiliare și înaintea altor verbe sau cuvinte pe care le modifică.

Ele sunt formate prin adăugarea lui -ly la adjective (barely, really, totally, completely, absolutely…).

De exemplu:
— „Absolute” ⇒ „I absolutely agree with you.” = aici se arată intensitatea acțiunii [action].
„Real” ⇒ „I am really happy right now.” = aici se arată intensitatea adjectivului [adjective].

Unele adverbe de grad sunt neregulate [irregular] și pur și simplu își mențin aceeași formă a adjectivului (almost, enough, too, very, quite…).

De exemplu:
„Almost” ⇒ „She almost drank it all” =Aici se arată intensitatea acțiunii.
Enough” ⇒ „It is cold enough.” = Aici se arată intensitatea adjectivului.

Să revizuim acest conținut în secțiunea {Form}. Vezi secțiunea {Example} care explică utilizarea în interiorul contextului.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book