Can și Could: Modalele de abilitate

Modal Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Un verb modal este tipul de verb auxiliar (ajutător) care nu are înțeles desinestătător, dar care modifică verbul principal, îi schimbă semnificația și oferă mai multe detalii despre acțiune.

Could este forma de trecut a verbului modal can. Acestea sunt tipurile de verbe modale auxiliare folosite pentru a exprima ideea de abilitate sau permisiune {vezi Modalele de Abilitate, Nivelul A1}.

Form

Can/could, au, de obicei, aceeași formă, chiar și pentru persoana a treia singular. Se folosește ca verb modal și se întrebuințează în cele trei forme.

Afirmativ

Structura lui, în forma afirmativă, este:
Subject + could + verb + …

SubjectcouldVerb
I/Youcouldwork
He/She/Itcouldwork
We/You/Theycouldwork

Negativ

Structura lui, în forma negativă, este:
Subject + could + not + verb + …

 • Prescurtarea formei negative este: can’t/couldn’t.
Subjectcould + notVerb
I/Youcould notwork
He/She/Itcould notwork
We/You/Theycould notwork

Interogativ

Structura lui, în forma interogativă, este:
Can/could + subject + verb + …?

CouldSubjectVerbQuestion
Mark
CouldI/youwork?
Couldhe/she/itwork?
Couldwe/you/theywork?

Example

Abilitate

 • can cook very well.
 • could cook very well when I wanted to (not always).

Dezaprobare

 • How can you call the owner without telling me?
 • How could you call the owner without telling me?

Ofertă politicoasă

 • Can I make you dinner?
 • Could I make you dinner?

Cerere politicoasă

 • Can you pass me the milk from the fridge?
 • Could you pass me the milk from the fridge, please?

Posibilitate

 • She can rent this flat. She has a good job.
 • She could rent this flat if she finds a job.

Cu verbele senzoriale și procesele mintale

 • The house was in a bad statecan smell the moisture.
 • The house was in a bad state. I could smell the moisture.

Use

Could este forma de trecut a lui can, mai puțin directă și mai mult politicoasă și are aproape aceeași utilizare, dar se poate referi la trecut. De asemenea, se folosește pentru a exprima dezaprobarea și cu verbele senzoriale și procesele mintale. Putem utiliza could la prezent pentru a fi mai politicoși. Could se utilizează pentru a exprima:

 1. Abilități;
 2. Oferte politicoase;
 3. Cereri politicoase;
 4. Posibilități;
 5. Dezaprobări;
 6. Cu verbele senzoriale (smell, taste, see, hear, touch…) și procesele mintale (think, believe, remember, understand…).

Summary

Verbele modale can și could exprimă abilitatea, ofertele, cererile și posibilitatea. Could este, de asemenea, folosit pentru a exprima dezaprobarea, simțurile și procesele mintale, și este forma de trecut a lui can.

Structurile sunt:

 • Afirmativ: Subject + could + verb + …
 • Negativ: Subject + could + not + verb + …
 • Interogativ: Could + subject + verb + …?

De exemplu:
— Afirmativ: “Moving could be stressful.“ / “Moving can be stressful.“ = Could se utilizează pentru a exprima că mutatul este uneori stresant și can pentru a spune că mutatul în majoritatea cazurilor este stresant.
— Negativ: “We couldn´t share a flat!“ / “We can´t share a flat!“ = Could este utilizat pentru a exprima refuzul și can pentru a exprima imposibilitatea.
— Interogativ: “Could I use the microwave?“ / “Can I use the microwave?“ = Could este utilizat pentru a întreba despre ceva într-un mod mai politicos.

NOTĂ: Nu folosim could pentru a oferi sau refuza permisiunea.
—  “Could I leave early today?” – „Yes, you can”; „No, you can’t.“ / “Yes, you could„; „No, you couldn’t.

Să revizuim acest conținut în secțiunea {Form}. Vezi secțiunea {Example} care explică utilizarea în interiorul contextului.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book