To be used to Afirmativ

Verb Phrase - 2 minutes

Introduction

To be used to (a fi obișnuit cu/să) este o structură utilizată pentru a exprima obiceiuri și tradiții care ne sunt familiare.

Când expresia dată este exprimată în forma afirmativă [affirmative], verbul confirmă că subiectul are anumite obiceiuri.

Form

To be used to, în forma afirmativă form, are această structură:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + …

  • Prescurtările formei afirmative sunt la fel ca formele scurte ale lui to be: I’m – you’re – he’s…
SubjectTo Beused toVerb + -ing
Iamused toworking
Youareused toworking
He/She/Itisused toworking
We/You/Theyareused toworking

Example

  • They‘re used to working in a big, modern city.
  • I have had long hair since I was a child so I‘m used to it now.
  • He is used to the noise of the shower.

Use

Structura to be used to confirmă, în forma afirmativă, lucrurile sau activitățile cu care cineva este familiarizat sau obișnuit.

Summary

To be used to, în forma afirmativă [affirmative], confirmă obiceiuri și tradiții care ne sunt familiare. Structura este:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + …De exemplu:
„You are used to having breakfast early in the morning.” = Breakfast (dejun) este obiceiul subiectului.NOTĂ: A nu se confunda cu to use to, care poate apărea numai în propoziții care sunt deja la trecut.De exemplu:
— „You are used to having breakfast early in the morning.” = Folosim to be used to ca să exprimăm o acțiune familiară deja subiectului.
♦ „You used to have breakfast early in the morning.”= Folosim to use to ca să exprimăm o acțiune care s-a întâmplat în trecut, dar nu se mai întâmplă.

Să revizuim acest conținut în secțiunea {Form}. Vezi secțiunea {Example} care explică utilizarea în interiorul contextului.

Print This Post Print This Post

License

English Grammar A2 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book

Grammar Exercises!This section of the website is for English language learners who enjoy doing grammar exercises.
Exercises