Unit 5.1To be used w zdaniach oznajmujących

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

To be used to jest strukturą używaną by wyrazić nawyki oraz zwyczaje, które są nam znajome.

Wyrażone w formie twierdzącej, orzeczenie potwierdza, że podmiot ma jakieś zwyczaje.

Form

To be used to w formie twierdzącej, ma taką strukturę:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + …

  • Skróty od formy twierdzącej są takie same jak skrót od to be: I’m – you’re – he’s…
SUBJECT TO BE USED TO GERUND
I am used to working
You are used to working
He/She/It is used to working
We/You/They are used to working

Example

  • They‚re used to working in a big, modern city.
  • I have had long hair since I was a child so I‚m used to it now.
  • He is used to the noise of the washing machine.

Use

Struktura to be used to potwierdza w formie twierdzącej rzeczy lub czynności które są komuś znane lub do których jest przyzwyczajony.

Summary

To be used to, użyte w formie twierdzącej, potwierdza nawyki oraz zwyczaje które są nam znajome.

Struktura:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + …

For example:
— “You are used to having breakfast early in the morning.” = Breakfast jest nawykiem podmiotu.

UWAGA: Nie mylić z to use to, które może się pojawić tylko w zdaniach które już są w czasie przeszłym.

For example:
— “You are used to having breakfast early in the morning.” = Używamy to be used to by wyrazić czynność do której podmiot jest teraz przyzwyczajony.
♦ “You used to have breakfast early in the morning.” = Używamy to use to by wyrazić czynność która wydarzała się w przeszłości, ale już się nie wydarza.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

Info


License

English Grammar A2 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book