Unit 5.1

To be used w zdaniach oznajmujących

Introduction

To be used to jest strukturą używaną by wyrazić nawyki oraz zwyczaje, które są nam znajome.

Wyrażone w formie twierdzącej, orzeczenie potwierdza, że podmiot ma jakieś zwyczaje.

Form

To be used to w formie twierdzącej, ma taką strukturę:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + …

  • Skróty od formy twierdzącej są takie same jak skrót od to be: I’m – you’re – he’s…
SUBJECT TO BE USED TO GERUND
I am used to working
You are used to working
He/She/It is used to working
We/You/They are used to working

Example

  • They’re used to working in a big, modern city.
  • I have had long hair since I was a child so I’m used to it now.
  • He is used to the noise of the washing machine.

Use

Struktura to be used to potwierdza w formie twierdzącej rzeczy lub czynności które są komuś znane lub do których jest przyzwyczajony.

Summary

To be used to, użyte w formie twierdzącej, potwierdza nawyki oraz zwyczaje które są nam znajome.

Struktura:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + …

For example:
— “You are used to having breakfast early in the morning.” = Breakfast jest nawykiem podmiotu.

UWAGA: Nie mylić z to use to, które może się pojawić tylko w zdaniach które już są w czasie przeszłym.

For example:
— “You are used to having breakfast early in the morning.” = Używamy to be used to by wyrazić czynność do której podmiot jest teraz przyzwyczajony.
♦ “You used to have breakfast early in the morning.” = Używamy to use to by wyrazić czynność która wydarzała się w przeszłości, ale już się nie wydarza.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License