Unit 5.1

To be used w zdaniach oznajmujących


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

To be used to jest strukturą używaną by wyrazić nawyki oraz zwyczaje, które są nam znajome.

Wyrażone w formie twierdzącej, orzeczenie potwierdza, że podmiot ma jakieś zwyczaje.

Form

To be used to w formie twierdzącej, ma taką strukturę:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + …

  • Skróty od formy twierdzącej są takie same jak skrót od to be: I’m – you’re – he’s…
SUBJECT TO BE USED TO GERUND
I am used to working
You are used to working
He/She/It is used to working
We/You/They are used to working

Example

  • They’re used to working in a big, modern city.
  • I have had long hair since I was a child so I’m used to it now.
  • He is used to the noise of the washing machine.

Use

Struktura to be used to potwierdza w formie twierdzącej rzeczy lub czynności które są komuś znane lub do których jest przyzwyczajony.

Summary

To be used to, użyte w formie twierdzącej, potwierdza nawyki oraz zwyczaje które są nam znajome.

Struktura:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + …

For example:
— “You are used to having breakfast early in the morning.” = Breakfast jest nawykiem podmiotu.

UWAGA: Nie mylić z to use to, które może się pojawić tylko w zdaniach które już są w czasie przeszłym.

For example:
— “You are used to having breakfast early in the morning.” = Używamy to be used to by wyrazić czynność do której podmiot jest teraz przyzwyczajony.
♦ “You used to have breakfast early in the morning.” = Używamy to use to by wyrazić czynność która wydarzała się w przeszłości, ale już się nie wydarza.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License