Unit 7.2

Ought to: Czasownik modalny pomocniczy

Modal Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Czasownik modalny [modal verb}  to rodzaj czasownika pomocniczego, który nie ma żadnego znaczenia sam w sobie, ale modyfikuje znaczenie głównego czasownika i dostarcza więcej informacji.

Ought to to czasownik modalny który wyraża zobowiązanie lub obowiązek przez radę lub polecanie.

Form

Ought to zawsze ma tą samą formę nawet dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. Struktura ta występuje w trzech formach.

Twierdzenie

Struktura w formie twierdzącej to:
Subject + ought to + verb + …

SUBJECTOUGHT TOVERB
I/Youought towork
He/She/Itought towork
We/You/Theyought towork

Przeczenie

Struktura w formie przeczącej to:
Subject + ought + not + to + verb + …

 • Skrótem formy twierdzącej jest: oughtn’t.
SUBJECTOUGHT TO + NOTVERB
I/Youought not towork
He/She/Itought not towork
We/You/Theyought not towork

Pytanie

Struktura formy pytającej to:
Ought + subject + to + verb + …?

OUGHTSUBJECTTOVERBQUESTION
MARK
OughtI/youtowork?
Oughthe/she/ittowork?
Oughtwe/you/theytowork?

Example

 1. Weaker obligation/duty
  • You ought to apologise.
  • Smoking oughtn’t to be allowed at school.
  • You ought to get the diploma soon.
 2. Advice
  • You ought to work out more.
  • He oughtn’t to memorise the rule, it’s better to understand it.
  • Ought we to read the syllabus of the course?

Use

Ought to może być uważane za tak silne jak must. Używamy ought to gdy:

 1. Mówimy o słabszym zobowiązaniu lub obowiązku;
 2. Dajemy i prosimy o radę (polecanie).

Summary

Czasownik modalny ought to wyraża obowiązek obligation lub radę. Może być uważany za nie aż tak silny jak must.

Struktury to:

 • Affirmative: Subject + ought to + verb + …
 • Negative: Subject + ought + not + to + verb + …
 • Interrogative: Ought + subject + to + verb + …?

For example:
— Affirmative: “You ought to do your homework to understand the subject.” = Ought to jest użyte by coś polecić.
— Negative: “You oughtn´t to do your homework to understand the subject.” = Oughtn’t jest użyte by coś polecić.
— Interrogative: “Ought you to do your homework to understand the subject?” = Ought? jest użyte by poprosić o potwierdzenie lub polecenie czegoś
♦ “You must do your homework or you will fail the class.” = Mustex wyraża silniejszy obowiązek.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book