Unit 11.2

Tworzenie końcówki pytającej

Introduction

Końcówka pytająca [question tag]  to krótkie zapytanie na końcu zdania służące do sprawdzenia informacji zawartej w zdaniu, do zapytania o potwierdzenie (końcówka twierdząca) lub negację (końcówka przecząca).

Form

Końcówki pytające są tworzone za pomocą tego samego czasownika, który został użyty w zdaniu (czasowniki pomocnicze, czasownik to be oraz czasowniki modalne).

Ich struktury to:

  • Positive sentence + , + negative tag [auxiliary + not + subject]?
  • Negative sentence + , + positive tag [auxiliary + subject]?

 

Example

Positive sentence + negative tag

  • You called the ambulance, didn’t you?
  • He is the prime minister, isn’t he?
  • They can go to the town hall, can’t they?

Negative sentence + positive tag

  • You don’t like this political party, do you?
  • He is not going to the army, is he?
  • They couldn’t arrive yesterday, could they?

Use

Końcówki pytające może być używany jako pytanie, gdzie chcemy poznać odpowiedź lub poprosić o zgodę, gdy już znamy odpowiedź.

Zdania twierdzące używają końcówki pytające przeczące gdy szukamy potwierdzenia.
Zdania przeczące używają końcówek pytających twierdzących gdy szukamy zgody

Summary

Końcówki pytające [question tags] to krótkie pytania na końcu zdania i używamy ich do sprawdzenia informacji, poproszenia o potwierdzenie (znacznik negatywny) lub zgody (znacznik pozytywny).

Ich struktury to:

  • Positive sentence + , + negative tag [auxiliary + not + subject] ?
  • Negative sentence + , + positive tag [auxiliary + subject] ?

Na przykład:
— “You love me, don’t you?” = Nadawca prosi o potwierdzenie.
— “You don’t love me, do you?” = Nadawca prosi o zgodę.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License