Unit 11.2

Tworzenie końcówki pytającej


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Końcówka pytająca [question tag]  to krótkie zapytanie na końcu zdania służące do sprawdzenia informacji zawartej w zdaniu, do zapytania o potwierdzenie (końcówka twierdząca) lub negację (końcówka przecząca).

Form

Końcówki pytające są tworzone za pomocą tego samego czasownika, który został użyty w zdaniu (czasowniki pomocnicze, czasownik to be oraz czasowniki modalne).

Ich struktury to:

  • Positive sentence + , + negative tag [auxiliary + not + subject]?
  • Negative sentence + , + positive tag [auxiliary + subject]?

 

Example

Positive sentence + negative tag

  • You called the ambulance, didn’t you?
  • He is the prime minister, isn’t he?
  • They can go to the town hall, can’t they?

Negative sentence + positive tag

  • You don’t like this political party, do you?
  • He is not going to the army, is he?
  • They couldn’t arrive yesterday, could they?

Use

Końcówki pytające może być używany jako pytanie, gdzie chcemy poznać odpowiedź lub poprosić o zgodę, gdy już znamy odpowiedź.

Zdania twierdzące używają końcówki pytające przeczące gdy szukamy potwierdzenia.
Zdania przeczące używają końcówek pytających twierdzących gdy szukamy zgody

Summary

Końcówki pytające [question tags] to krótkie pytania na końcu zdania i używamy ich do sprawdzenia informacji, poproszenia o potwierdzenie (znacznik negatywny) lub zgody (znacznik pozytywny).

Ich struktury to:

  • Positive sentence + , + negative tag [auxiliary + not + subject] ?
  • Negative sentence + , + positive tag [auxiliary + subject] ?

Na przykład:
— “You love me, don’t you?” = Nadawca prosi o potwierdzenie.
— “You don’t love me, do you?” = Nadawca prosi o zgodę.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.



Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License