Unit 6.1

A few vs A little and Few vs Little

Determiners - 2 minutes

Introduction

A few/a little oraz few/little są kwantyfikatorami które znaczą not enough or some/enough.

Form

Użycie tych określników zależy od rzeczownika:

POSITIVE ATTITUDENEGATIVE ATTITUDE
PLURAL COUNTABLEa fewfew
SINGULAR UNCOUNTABLEa littlelittle

Example

  • We have a few beautiful beaches for swimming.
    Few beaches are suitable for swimming.
  • We can bake a cake! We have a little flour.
    We can’t bake a cake! We have (very) little flour.

Use

A few oraz a little znaczą someenough. Pokazują, że czegoś jest więcej niż oczekiwano lub, że coś zostało.

Few oraz little znaczą not enoughless lub fewer niż oczekiwano. Pokazują, że jest czegoś mało lub że czegoś brakuje.

Summary

A few/few oraz a little/little wszystkie oznaczają some.

  • Rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej: a few (pozytywny) oraz few (negatywny).
  • Rzeczowniki niepoliczalne w liczbie pojedynczej: a little (pozytywny) and little(negatywny).

Na przykład:
— “I have a few pencils in my bag, I do not need to buy new ones.” / “I have few pencils in my bag, I have to buy new ones.”
— “There is a little milk in the fridge, we can make a cake.” / “There is little milk in the fridge, we need to go to the supermarket.”

Gdy rzeczownik jest poprzedzony przedimkiem a, znaczenie jest pozytywne oraz sugeruje że trochę czegoś zostało; bez przedimka, znaczenie jest takie, że czegoś jest mało.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Print This Post Print This Post

License

English Grammar A2 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book

Grammar Exercises!This section of the website is for English language learners who enjoy doing grammar exercises.
Exercises