Unit 6.1

A few vs A little and Few vs Little


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Few/A few і Little/A little –це квантори, котрі означають “деякий”. Коли вони передують невизначеному артиклю, то вони злегка змінюють своє значення.

Form

Poitive Attitude Negative Attitude
Plural Countable a few few
Singular Uncountable a little little

Example

  • We have a few beautiful monuments to see.
    Few beaches are suitable for swimming.
  • We can bake a cake! We have a little flour.
    We can’t bake a cake! We have (very) little flour.

Use

Вживаються A few/Few із злічувальними іменниками.
Вживаються A little/Little із незлічувальними іменниками.

Відмінність між A few і Few є такою самою як між A little і Little.
A few і A little означає “деякий”, “досить”. Вони показують, що щось ще залишилося.
Few і Little означає “не досить”, “мало або небагато ніж очікувалося”. Вони показують, що чогось небагато, є нестача чогось.

Summary

Few/A few і Little/A little означають “деякий”. Коли вони передують неозначеному артиклю, їхнє значення злегка різниться.

Few” і “Little” без артикля який означає, що чогось не є багато. Коли є артикль “a“, значення цих кванторів є стверджувальне (наприклад, “a few” і “a little” = стверджувальне), ці два квантори означають, що щось все ще залишилося.

Вживається “Few” і”A few” із Countable Nouns і “Little” і “A little” з Uncountable Nouns.

Наприклад:
— “I have a few pencils in my bag.” = Злічувальний і це означає, що є достатньо олівців у сумці.
— “I have few pencils in my bag.” = Злічувальний і це означає, що є небагато олівців у сумці.
— “There is a little milk in the fridge.” = Незлічувальний  і це означає, що є достатньо молока у холодильнику.
— “There is little milk in the fridge.” = Незлічувальний і  це означає, що є недостатньо молока у холодильнику.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] який показує його вживання у контексті.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License