Unit 7.2

Should vs Ought to

Introduction

Should і Ought to належать до групи допоміжних модальних дієслів, які не мають свого власного значення але вони змінюють головне дієслово, змінюють значення і надають більше деталей про дію.

Should і Ought to вживаються для вираження зобов’язань і обов’язків шляхом за допомогою поради або рекомендацій. Вони вважаються не такими сильними як “Must”

Form

Граматична відмінність між Should і Ought to в стверджувальній, заперечній і запитальній формах:

Affirmative forms:

 • Should: Subject + should + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought to + infinitive + …

Negative forms:

 • Should: Subject + should + not + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought + not + to + infinitive + …

Interrogative forms:

 • Should: Should + subject + infinitive + …?
 • Ought to: Ought + subject + to + infinitive + …?

*Форма є завжди такою самою, навіть для третьої особи. Ought to у всіх формах слідується інфінітивом.
Should завжди слідується інфінітивом дієслова.

Example

Should

 • We should go now. / We should to go now.
 • We shouldn’t go now.
 • Should we go now?

Ought to

 • We ought to go now. / We ought go now.
 • We oughtn’t to go now.
 • Ought we to go now?

Use

ці модальні дієслова мають дуже схожі значення і один одного може замінити. Проте, Should вживається більш часто і є більш формальним ніж Ought to. Ought to майже ніколи не вживається у запитальній і заперечній формі.

Summary

Should і Ought to –  це два модальних дієслова, котрі вживаються для вираження зобов’язань і обов’язків за допомогою поради або рекомендацій.

Ці дієслова різняться у граматиці: Should супроводжується інфінітивом (без “to”), Ought супроводжується to + infinitive. Проте, Ought to особливо у заперечній і запитальній формі є дуже незвичним у повсякденному вживанні.

Вони різняться у вживанні незважаючи на схоже значення, Should вживається частіше і є менш формальним ніж Ought to.

Наприклад:
— “You should brush your teeth every day.” – “You ought to brush your teeth every day.” = обидва речення мають таке саме значення окрім того, що “ought to” є більш формальним.
— “You should to brush your teeth every day.” – “You ought brush your teeth everyday.” = Вони граматично різні.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] який показує його вживання у контексті.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License