Unit 7.2

Should vs Ought to


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Should і Ought to належать до групи допоміжних модальних дієслів, які не мають свого власного значення але вони змінюють головне дієслово, змінюють значення і надають більше деталей про дію.

Should і Ought to вживаються для вираження зобов’язань і обов’язків шляхом за допомогою поради або рекомендацій. Вони вважаються не такими сильними як “Must”

Form

Граматична відмінність між Should і Ought to в стверджувальній, заперечній і запитальній формах:

Affirmative forms:

 • Should: Subject + should + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought to + infinitive + …

Negative forms:

 • Should: Subject + should + not + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought + not + to + infinitive + …

Interrogative forms:

 • Should: Should + subject + infinitive + …?
 • Ought to: Ought + subject + to + infinitive + …?

*Форма є завжди такою самою, навіть для третьої особи. Ought to у всіх формах слідується інфінітивом.
Should завжди слідується інфінітивом дієслова.

Example

Should

 • We should go now. / We should to go now.
 • We shouldn’t go now.
 • Should we go now?

Ought to

 • We ought to go now. / We ought go now.
 • We oughtn’t to go now.
 • Ought we to go now?

Use

ці модальні дієслова мають дуже схожі значення і один одного може замінити. Проте, Should вживається більш часто і є більш формальним ніж Ought to. Ought to майже ніколи не вживається у запитальній і заперечній формі.

Summary

Should і Ought to –  це два модальних дієслова, котрі вживаються для вираження зобов’язань і обов’язків за допомогою поради або рекомендацій.

Ці дієслова різняться у граматиці: Should супроводжується інфінітивом (без “to”), Ought супроводжується to + infinitive. Проте, Ought to особливо у заперечній і запитальній формі є дуже незвичним у повсякденному вживанні.

Вони різняться у вживанні незважаючи на схоже значення, Should вживається частіше і є менш формальним ніж Ought to.

Наприклад:
— “You should brush your teeth every day.” – “You ought to brush your teeth every day.” = обидва речення мають таке саме значення окрім того, що “ought to” є більш формальним.
— “You should to brush your teeth every day.” – “You ought brush your teeth everyday.” = Вони граматично різні.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] який показує його вживання у контексті.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License