Unit 1.1

Present Perfect Negative

Tenses

Present Perfect – це час, який вживається для вираження завершених дій, котрі відбулися у минулому і які відбуваються у теперішньому і все ще мають вплив на нього.

При вираженні у Заперечній формі, дієслово заперечує щось про суб’єкт.

Заперечна форма дієслова “to work” має таку структуру:
Subject + have/has + not + past participle + … (“has” for third person singular).

Subject have/has + not Past Participle
I/You have not worked
He/She/It has not worked
We/You/They have not worked

*Перегляньте пункт extension

 1. результати у теперішньому
  • I haven’t lost my car keys!
  • He hasn’t put on weight.
  • We haven’t finished our homework!
 2.  завершені дії, які відносяться   до життєвого досвіду
  • I haven’t talked to her four times.
  • She hasn’t visited this castle.
  • They haven’t travelled without their computer.

Вживається Present Perfect для вираження:

 1. минулих ситуацій із результатом у теперішньому;
 2. життєвий досвід.

Вживається Present Perfect для вираження завершених дій,  котрі пов’язані у теперішньому і мають все ще вплив на нього. При вираженні  у Заперечній формі, щось про суб’єкт заперечується.

Present Perfect у Заперечній формі має таку структуру:
Subject + have/has + not + past participle + … (e.g. I have not worked.) (“has” for third person singular).

*Дієприкметник вказує на минулі або завершені дії. Він утворюється за допомогою додавання закінчень  -d або -ed, до початкової форми правильних дієслів.

Наприклад:
—”It hasn’t rained the whole month.” = Вживається Present Perfect, тому що ця завершена дія відбулася у минулому,але все ще має вплив у теперішньому, наприклад, у цьому випадку вплив міг би бути такий, що ця територія стала більш сухою через відсутність  дощу.
♦ “It didn’t rain last  month.” = Вживається Past Simple для вираження завершеної минулої  дії без необхідності наголошення цього впливу  на теперішній.

NOTE: Неправильні дієслова мають різні незмінні форми котрі потрібно вивчити напам’ять. Дієприкметник минулого часу зазвичай вживається для утворення Perfect Tenses.

Переглянемо цей контент у розділі  [Form]. TПерегляньте у розділі [Example] який показує його вживання у контексті.

License

English Grammar A2 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book