Unit 1.1

Present Perfect Negative


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Present Perfect – це час, який вживається для вираження завершених дій, котрі відбулися у минулому і які відбуваються у теперішньому і все ще мають вплив на нього.

При вираженні у Заперечній формі, дієслово заперечує щось про суб’єкт.

Form

Заперечна форма дієслова “to work” має таку структуру:
Subject + have/has + not + past participle + … (“has” for third person singular).

Subject have/has + not Past Participle
I/You have not worked
He/She/It has not worked
We/You/They have not worked

*Перегляньте пункт extension

Example

результати у теперішньому

  • I haven’t been lucky!
  • He hasn’t been born.
  • We haven’t had the same experience!

завершені дії, які відносяться   до життєвого досвіду

  • I haven’t talked to her four times.
  • She hasn’t visited this castle.
  • It’s probable that they haven’t travelled without their computer.

Use

Вживається Present Perfect для вираження:

  1. минулих ситуацій із результатом у теперішньому;
  2. життєвий досвід.

Summary

Вживається Present Perfect для вираження завершених дій,  котрі пов’язані у теперішньому і мають все ще вплив на нього. При вираженні  у Заперечній формі, щось про суб’єкт заперечується.

Present Perfect у Заперечній формі має таку структуру:
Subject + have/has + not + past participle + … (“has” for third person singular).

*Дієприкметник вказує на минулі або завершені дії. Він утворюється за допомогою додавання закінчень  -d або -ed, до початкової форми правильних дієслів.

Наприклад:
— “She hasn’t worked on an important project this morning.” = Вживається Present Perfect, тому що ця завершена дія відбулася у минулому,але все ще має вплив у теперішньому.
♦ “She didn’t work on an important project yesterday.” = Вживається Past Simple для вираження завершеної минулої  дії без необхідності наголошення цього впливу  на теперішній.

NOTE: Неправильні дієслова мають різні незмінні форми котрі потрібно вивчити напам’ять. Дієприкметник минулого часу зазвичай вживається для утворення Perfect Tenses.

Переглянемо цей контент у розділі  [Form]. TПерегляньте у розділі [Example] який показує його вживання у контексті.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License