Unit 1.1

Present Perfect nolieguma formā

Introduction

Laiku present perfect izmanto, lai izteiktu pabeigtas darbības, kas notika pagātnē, ir saistītas ar tagadni un joprojām to ietekmē.

Kad izmantots nolieguma [negative] formā, darbības vārds noliedz kaut ko par priekšmetu.

Form

Laikam present perfect nolieguma formā ir sekojoša formula:
Subject + have/has + not + past participle + …

 • To Have: trešajā personā vienskaitlī have mainās un kļūst par has;
  • Nolieguma formas saīsinātās formas: I haven’t – you haven’t – she hasn’t…
 • Kārtas [regular] pagātnes divdabji [past participles] veidojas, pierakstot -d vai -ed darbības vārda pamatformai. Nekārtas [irregular] pagātnes divdabjus ir jāiegaumē.
Subject have/has + not Past Participle
I/You have not worked
He/She/It has not worked
We/You/They have not worked

Example

 1. Pagātnes situācijas ar rezultātu tagadnē
  • I haven’t lost my car keys!
  • He hasn’t put on weight.
  • We haven’t finished our homework!
 2. Pabeigtas darbības, kas attiecas uz līdzšinējo dzīves pieredzi
  • I haven’t talked to her four times.
  • She hasn’t visited this castle.
  • They haven’t travelled without their computer.

Use

Laiku present perfect nolieguma formā lieto, lai noliegtu kaut ko par:

 1. Pagātnes situācijām ar rezultātu tagadnes laikā;
 2. Pabeigtām darbībām, kas attiecas uz līdzšinējo dzīves pieredzi.

Summary

Laiku present perfect nolieguma [negative] formā izmanto, lai noliegtu pabeigtas darbības, kas notika pagātnē, ir saistītas ar tagadni un joprojām to ietekmē.

Izmantojamā formula:
Subject + have/has + not + past participle + … (has trešajai personai vienskaitlī)

Piemēram:
— “She hasn’t worked on an important project this morning.” = Izmantojam present perfect, jo pagātnes darbība joprojām ietekmē tagadni.
♦ “She didn’t work on an important project yesterday.” = Izmantojam past simple, jo pagātnes darbība ir pabeigta un nav nepieciešams uzsvērt to ietekmi uz tagadni.

PIEZĪME: Pagātnes divdabi [past participle] parasti izmanto, lai veidotu perfect laikus, un tas norāda uz to, ka darbības bija pagātnē vai ir pabeigtas. To veido, pievienojot -d vai -ed kārtno darbības vārdu pamatformai, savukārt nekārtniem darbības vārdiem ir dažādas nemainīgās formas, kuras vajag atcerēties.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.