Unit 1.2

Pagātnes divdabji

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Pagātnes divdabis [past participle] ir darbības vārds, kuru izmanto, lai veidotu citus laikus (tādus, kā present perfect).

Daudzas pagātnes divdabju darbības vārdu formas ir nekārtas [irregular].

Form

Pagātnes divdabis ir darbības vārda forma, kuru izmanto past perfect, past perfect continuous, present perfect, present perfect continuous, future perfect, future perfect continuous un passive laiku veidošanā {skatīties tēmu Present Perfect}.

Kārtas

Kārtas [regular] pagātnes divdabji veidojas pēc visiem past simple laika veidošanas likumiem, pievienojot -ed vārda beigās.

Nekārtas

Nekārtas [irregular] darbības vārdi neseko veidošanas likumiem. Bieži izmantojamie nekārtas darbības vārdi:

VerbPast Participle
becomebecome
breakbroken
bringbrought
buybought
dodone
drawdrawn
drinkdrunk
eateaten
feelfelt
findfound
gogone
havehad
hearheard
keepkept
readread
runrun
saysaid
seeseen
teachtaught
writewritten

Example

Kārtas

  • I have just finished my work.
  • He has already stopped exercising.
  • They have started to talk during the lesson.

Nekārtas

  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • They have never been to Chicago.

Use

Pagātnes divdabjus izmanto, lai veidotu darbības vārdus dažādos laikos.

Summary

Pagātnes divdabis [past participle] ir darbības vārda forma, kuru izmanto, lai veidotu daudzus laikus. To veido, pievienojot -ed darbības vārda beigās, bet daudzi darbības vārdi ir nekārtas [irregular].

Piemēram:
— Regular : “Watch” ⇒ “I have watched a great movie tonight.” = Pievienojam -ed darbības vārda beigās.
— Irregular: “Be” ⇒ “I have been to Montenegro four times.” / “I have beed to Montenegro four times. = Izmantojam citu formu (darbības vārds be mainās uz been).

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Books4Languages feedback

Licence

English Grammar A2 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu