Unit 1.1

Present Perfect jautājuma formā

Tenses

Laiku present perfect izmanto, lai izteiktu pabeigtas darbības, kas notika pagātnē, ir saistītas ar tagadni un joprojām to ietekmē.

Kad izmantots jautājumu [interrogative] formā, darbības vārdu veido jautājumus.

Laikam present perfect jautājuma formā ir sekojoša formula:
Have + subject + past participle + …?

 • To Have: trešajā personā vienskaitlī have mainās un kļūst par has;
 • Kārtas [regular] pagātnes divdabji [past participles] veidojas, pierakstot -d vai -ed darbības vārda pamatformai. Nekārtas [irregular] pagātnes divdabjus ir jāiegaumē.
Have Subject Past Participle Question
Mark
Have I/you worked ?
Has he/she/it worked ?
Have we/you/they worked ?
 1. Pagātnes situācijas ar rezultātu tagadnē
  • Have I lost my car keys?
  • Has he put on weight?
  • Have we finished our homework?
 2. Pabeigtas darbības, kas attiecas uz līdzšinējo dzīves pieredzi
  • Have I talked to her four times?
  • Has she visited this castle?
  • Have they travelled without their computer?

Laiku present perfect jautājuma formā lieto, lai jautātu par:

 1. Pagātnes situācijām ar rezultātu tagadnes laikā;
 2. Pabeigtām darbībām, kas attiecas uz līdzšinējo dzīves pieredzi.

Laiku present perfect jautājuma [interrogative] formā izmanto, lai jautātu par pabeigtām darbībām, kas notika pagātnē, ir saistītas ar tagadni un joprojām to ietekmē.

Izmantojamā formula:
Have + subject + past participle + …? (has trešajai personai vienskaitlī)

Piemēram:
— “Has it rained the whole morning?” = Izmantojam present perfect, jo pagātnes darbība joprojām ietekmē tagadni (piemēram, ielas joprojām ir slapjas).
♦ “Did it rain the whole morning?” = Izmantojam past simple, jo pagātnes darbība ir pabeigta un nav iemesla uzsvērt to tagadnē.

PIEZĪME: Pagātnes divdabi [past participle] parasti izmanto, lai veidotu perfect laikus, un tas norāda uz to, ka darbības bija pagātnē vai ir pabeigtas. To veido, pievienojot -d vai -ed kārtno darbības vārdu pamatformai, savukārt nekārtniem darbības vārdiem ir dažādas nemainīgās formas, kuras vajag atcerēties.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Licence

English Grammar A2 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu