Unit 7.2

Should vai Ought to


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Abi should un ought to pieder pie palīgdarbības vārdu grupas, tie ir modālie darbības vārdi [modal verbs], kuriem vieniem pašiem nav nozīmes, bet tie pārveido galveno darbības vārdu, mainot to nozīmi un sniedzot vairāk informācijas par darbību.

Should un ought to izmanto, lai izteiktu pienākumu ar ieteikumu un rekomendāciju palīdzību.

Form

Should un ought to vienmēr seko darbības vārds nenoteiksmē [infinitive]. Šiem vārdiem ir vienāda forma pat ar trešo personu vienskaitlī.

Apgalvojuma [affirmative] formas:

 • Should: Subject + should + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought to + infinitive + …

Nolieguma [negative] formas:

 • Should: Subject + should + not + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought + not + to + infinitive + …

Jautājuma [interrogative] formas:

 • Should: Should + subject + infinitive + …?
 • Ought to: Ought + subject + to + infinitive + …?

Example

Should

 • We should go now. / We should to go now.
 • We shouldn’t go now.
 • Should we go now?

Ought to

 • We ought to go now. / We ought go now.
 • We oughtn’t to go now.
 • Ought we to go now?

Use

Abiem šiem modāliem darbības vārdiem ir ļoti līdzīgas nozīmes un viens var aizstāt otru. Tos var uzskatīt par mazāk obligātiem, nekā must.

Savukārt, should izmanto daudz biežāk un tas tiek uzskatīts par mazāk oficiālu, nekā ought to. Ought gandrīz nekad neizmanto ar jautājuma un nolieguma formām.

Summary

Modālie darbības vārdi [modal verbs] should un ought to izsaka pienākumu vai ieteikumu. Aiz tiem vienmēr seko darbības vārds nenoteiksmē [infinitive].

Tie atšķiras pēc izmantošanas, kaut gan abiem ir līdzīgas nozīmes.

 • Should izmanto biežāk un tas ir mazāk oficiāls.
 • Ought to izmanto ļoti reti ikdienā, it īpaši nolieguma vai jautājuma formās, to uzskata par oficiālu.

Piemēram:
—  “You should apologize.” / “You ought to apologize.”

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence