Unit 10.1

Salīdzinājuma teikumi: As … as


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Salīdzinājumus [comparisons] ar īpašības vārdiem [adjectives] un apstākļa vārdiem [adverbs] izmanto, lai salīdzinātu [compare] lietas, cilvēkus vai darbības, izsakot [expressing] to līdzības [equalities] vai atšķirības [inequalities].

Līdzību salīdzinājumu [comparative of equality] (as…as teikums) izmanto ar tādu pašu mērķi.

{skatīties Īpašības un apstākļu vārdi, A1 līmenis}

Form

Parasti formulas ar līdzību salīdzinājumiem (as…as teikums) var sastapt trijās formās.

Apgalvojuma [affirmative] formas:
Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Nolieguma [negative] formas:
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Jautājuma [interrogative] formas:
Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Example

 1. Identiskas lietas
  • This box of biscuits is as big as mine.
  • This restaurant makes food as good as my mum’s.
 2. Atšķirīgas lietas
  • A kilo of potatoes is not as expensive as a kilo of steaks.
  • Her mountain boots are not as cheap as his backpack.
 3. Jautājumu uzdošana par līdzību/atšķirību
  • Is this box of biscuits as big as mine?
  • Do I have champagne as cold as yours?

Use

Līdzību salīdzinājumu (as…as teikums) izmanto, lai:

 1. Runātu par identiskām lietām (apgalvojumiem);
 2. Runātu par atšķirīgām lietām (noliegumiem);
 3. Uzdotu jautājumus par līdzību/atšķirību (jautājumiem).

Summary

Līdzību salīdzinājumu [comparative of equality] (as…as teikumu) izmanto, lai uzsvērtu divu lietu, cilvēku vai darbību līdzību vai atšķirību.

 • Apgalvojumiem:
  Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • Noliegumiem:
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • Jautājumiem:
  Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
  Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Piemēram:
— Apgalvojums: “My doll is as lovely as yours.”
— Noliegums: “My doll is not as lovely as yours.”
— Jautājums: “Is my doll as lovely as yours?

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence