Unit 9.2

Piederības prievārdi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prievārdi [prepositions] ir īsi vārdi, kas savieno teikuma locekļus. Tie ir svarīgi, jo sniedz papildus informāciju par teikumu.

Piederības prievārdus [prepositions of possession] izmanto, lai izteiktu domu, ka kaut kas pieder cilvēkam, dzīvniekam vai priekšmetam.

Form

Galvenie prievārdi, kurus izmanto, lai parādītu piederību ir: ofwith un to.
Of + nouns/possessive pronouns
With + adjectives/nouns
To + object pronouns

Example

Of

  • These are the most important monuments of London.
  • Dublin is the capital of Ireland.
  • She is a friend of mine.

With

  • I saw a boy with brown eyes.
  • She spoke with a German accent.
  • The girl with the black hat.

To

  • This towel belongs to me.

Use

Piederības prievārdus izmanto, lai uzsvērtu kaut kā valdīšanu pār kaut ko, kā arī īpašumu:

Of izmanto ar valstīm, pilsētām, cilvēkiem, piederības vietniekvārdiem;

With izmanto ar fiziskām īpašībām, akcentiem, priekšmetiem/materiāliem/dzīvniekiem;

To izmanto, lai izteiktu piederību (belong to).

Summary

Piederības prievārdus [prepositions of possession] izmanto, lai pateiktu, ka kaut kas pieder cilvēkam, dzīvniekam vai priekšmetam. Par šo tematu nav likumu, tāpēc šos vārdus ir jāiegaumē.

Galvenie piederības prievārdi:

  • Of: ar valstīm, pilsētām un cilvēkiem, piederības vietniekvārdiem.
  • With: ar fiziskām īpašībām, akcentiem, priekšmetiem/materiāliem/dzīvniekiem.
  • To: pieder pie izteiciena belong to.

Piemēram:
— “She is the girl of his dreams.” = Izmantojam of, lai izteiktu piederību.
— “She is the girl with the piercing.” =Izmantojam with, lai izteiktu kāda fizisko īpašību.
— “She is the girl that belongs to your team.” = Izmantojam belong to, lai izteiktu valdījumu.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence