Unit 2.2

Nākotnes laiks ar Will vai Be going to


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Nākotnes [future] laiku izmanto, lai paredzētu vai izteiktu nākotnes notikumus.

Laiku future simple izmanto, lai izteiktu spontānus lēmumus, viedokļus un cerības {skatīties Future Simple, A1 līmenis}.

Be going to izmanto, lai izteiktu nākotnes nodomus un veikt pareģojumus, pamatojoties uz to, kas ir zināms tajā brīdī {skatīties Be going to, A1 līmenis}.

Form

Laikam simple future (will) un be going to ir atšķirīgas formulas trijās formās.

Apgalvojuma formas:

 • Simple future: Subject + will + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + going to + verb + …

Nolieguma formas:

 • Simple future: Subject + will + not + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + not + going to + verb + …

Jautājuma formas:

 • Simple future: Will + subject + verb + …?
 • Be going to: To be + subject + going to + verb + …?

Example

Simple future:

 1. Darbības, kas notiek runāšanas brīdī
  • We don’t have any bread for dinner. I will go and buy some.
 2. Paredzējumi, kas balstīti uz viedokļiem
  • I think this blouse won’t be tight on me.
 3. Ielūgumi
  • Will you come with us?
 4. Lūgumi
  • It’s cold. Will you close the window?
 5. Piedāvājumi
  • I will help you find your student card.
 6. Kopā ar: probably, certainly, perhaps
  • I will certainly come to the party.
 7. Solījumi
  • I promise I will never do it again!
 8. Nākotnes nepieciešamības/pienākumi/fakti
  • You will have to pay with cash if you buy clothes under 50 euros.
 9. Draudi
  • If you don’t take off my jacket, I will not talk to you again.

Be going to:

 1. Lēmumi pirms runāšanas brīža/plānotas darbības
  • We don’t have paper for the printer. I am going to get some.
 2. Pareģojumi, kas balstīti uz pierādījumiem par tuvāko nākotni
  • This business isn’t going to close. They have customers.

Use

Laiku simple future izmanto, lai izteiktu:

 1. Lēmumus, kas pieņemti runāšanas laikā;
 2. Pareģojumus, kas balstīti uz viedokļiem;
 3. Ielūgumus;
 4. Lūgumus;
 5. Piedāvājumus;
 6. Teikumus, kuros ir apstākļa vārdi: probably, certainly, perhaps;
 7. Solījumus;
 8. Nepieciešamības/pienākumus/nākotnes notikumus;
 9. Draudus.

Be going to izmanto, lai izteiktu:

 1. Lēmumus, kas pieņemti pirms runāšanas brīža, plānotus notikumus vai plānotas darbības;
 2. Pareģojumus, kas balstīti uz pierādījumiem par tuvāko nākotni.

Summary

Simple future (will) un be going to ir divas nākotnes laika [future tense] formas, kas atšķiras pēc nozīmes un formas.

Piemēram:
— “This printer will probably cost you 70 euros. I heard that it is the usual price.” = Nav pārliecības par cenu, tiek izdarīts minējums, tāpēc izmantojam future simple laiku.
— “This printer is going to cost 70 euros. I checked the price tag.” = Cena ir zināma, tāpēc izmantojam be going to.

PIEZĪME: Dažās situācijās nepieciešams izmantot be going to formulu, savukārt citās situācijās vajag izmantot future simple laiku.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence