- English Grammar A2 Level for Latvian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-lv -

Nākotnes laiks ar Will vai Be going to

Introduction

Nākotnes [future] laiku izmanto, lai paredzētu vai izteiktu nākotnes notikumus.

Laiku future simple izmanto, lai izteiktu spontānus lēmumus, viedokļus un cerības {skatīties Future Simple, A1 līmenis}.

Be going to izmanto, lai izteiktu nākotnes nodomus un veikt pareģojumus, pamatojoties uz to, kas ir zināms tajā brīdī {skatīties Be going to, A1 līmenis}.

Form

Laikam simple future (will) un be going to ir atšķirīgas formulas trijās formās.

Apgalvojuma formas:

 • Simple future: Subject + will + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + going to + verb + …

Nolieguma formas:

 • Simple future: Subject + will + not + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + not + going to + verb + …

Jautājuma formas:

 • Simple future: Will + subject + verb + …?
 • Be going to: To be + subject + going to + verb + …?

Example

Simple future:

 1. Darbības, kas notiek runāšanas brīdī
  • We don’t have any bread for dinner. I will go and buy some.
 2. Paredzējumi, kas balstīti uz viedokļiem
  • I think this blouse won’t be tight on me.
 3. Ielūgumi
  • Will you come with us?
 4. Lūgumi
  • It’s cold. Will you close the window?
 5. Piedāvājumi
  • I will help you find your student card.
 6. Kopā ar: probably, certainly, perhaps
  • I will certainly come to the party.
 7. Solījumi
  • I promise I will never do it again!
 8. Nākotnes nepieciešamības/pienākumi/fakti
  • You will have to pay with cash if you buy clothes under 50 euros.
 9. Draudi
  • If you don’t take off my jacket, I will not talk to you again.

Be going to:

 1. Lēmumi pirms runāšanas brīža/plānotas darbības
  • We don’t have paper for the printer. I am going to get some.
 2. Pareģojumi, kas balstīti uz pierādījumiem par tuvāko nākotni
  • This business isn’t going to close. They have customers.

Use

Laiku simple future izmanto, lai izteiktu:

 1. Lēmumus, kas pieņemti runāšanas laikā;
 2. Pareģojumus, kas balstīti uz viedokļiem;
 3. Ielūgumus;
 4. Lūgumus;
 5. Piedāvājumus;
 6. Teikumus, kuros ir apstākļa vārdi: probably, certainly, perhaps;
 7. Solījumus;
 8. Nepieciešamības/pienākumus/nākotnes notikumus;
 9. Draudus.

Be going to izmanto, lai izteiktu:

 1. Lēmumus, kas pieņemti pirms runāšanas brīža, plānotus notikumus vai plānotas darbības;
 2. Pareģojumus, kas balstīti uz pierādījumiem par tuvāko nākotni.

Summary

Simple future (will) un be going to ir divas nākotnes laika [future tense] formas, kas atšķiras pēc nozīmes un formas.

Piemēram:
— “This printer will probably cost you 70 euros. I heard that it is the usual price.” = Nav pārliecības par cenu, tiek izdarīts minējums, tāpēc izmantojam future simple laiku.
— “This printer is going to cost 70 euros. I checked the price tag.” = Cena ir zināma, tāpēc izmantojam be going to.

PIEZĪME: Dažās situācijās nepieciešams izmantot be going to formulu, savukārt citās situācijās vajag izmantot future simple laiku.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.